Danderyds bilister värsta klimatbovarna

I en gemensam rapport från Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket konstateras att Sverige har den mest bränsleslukande personbilsparken i EU. En situation som inte ser ut att förändras, eftersom koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger i särklass högst.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna: bilarna i Ödeshögs kommun släpper ut minst med ett snitt på 172 gram per kilometer, värst är bilarna i Danderyd med hela 211 gram per kilometer, skillnaden är 23 procent. Danderyd är också värst när det gäller andelen särskilt bränsleslukande bilar, som släpper ut över 250 gram per kilometer, hela 19 procent. Flera kommuner ligger på noll procent i den kategorin.

Det finns en stor potential att minska Sveriges klimatpåverkan genom valet av nya bilar. Om hela den svenska bilparken på sikt skulle minska utsläppen till i genomsnitt 120 gram per kilometer, EUs mål, skulle koldioxidutsläppen minska med 5,5 miljoner ton, åtta procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, slår rapporten fast.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.