33 procent slänger gammal mat direkt

Avfall & Återvinning En tredjedel av de tillfrågade i en Sifoundersökning slänger mat som passerat bäst-före-datum utan att kolla kvaliteten ibland. Åtta av tio får dåligt samvete.

33 procent slänger gammal mat direkt
Shutterstock

En tredjedel av de tusen personer som deltog i Sifos undersökning om matsvinn, slänger mat när bäst-före-datum passerats. Tre procent gör det alltid och 30 procent ibland, trots att de allra flesta som slänger maten får dåligt samvete för det. 81 procent får alltid eller ibland dåligt samvete. Bara fyra procent får det aldrig. Restgruppen får sällan dåligt samvete.

Karl Andersson, vd Matsmart. Karl Andersson, vd Matsmart.

Undersökningen är beställd av företaget Matsmart, som har som affärsidé att se till att mindre mat slängs. Företaget köper upp mat där bäst-före-datum närmar sig, eller där förpackningen är fel på något sätt med mera. Säljare är livsmedelsföretag som Nestlé och Unilever, och varorna säljs via nätet.

– Vi köper också överproduktion, säsongsvaror med mera, och säljer med 90 procent rabatt, säger företagets vd Karl Andersson.

Klimatrelaterat

Han menar att det dåliga samvetet som undersökningen visar, har med klimatfrågan att göra.

– Människor känner stress och vill göra något, men de vet inte hur, säger han.

Tidigare generationer visste att de skulle lukta och smaka på maten. Blev det för mycket av något, kunde de ta till vara på det, genom att safta och sylta till exempel, berättar han. Idag går allt fort och många människor agerar inte längre på det sättet. Men det tror Karl Andersson är på väg att förändras och inte bara från konsumenternas sida.

Företagens utmaning

– Företagen jobbar med det här. Det är en av deras största utmaningar, säger han.

Företaget som Karl Andersson själv var med och grundade för fyra år sedan omsätter 350 miljoner kronor och har 130 anställda.

Enligt Naturvårdsverket måste matsvinnet minska för att Sverige ska uppnå det globala hållbarhetsmålet till år 2030.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.