Dalarna blir pilotlän för grön utveckling

Samverkan mellan Dalarna och miljö- och näringsdepartementet ska visa på länens roll för att implementera den nationella klimat- och energipolitiken.

Dalarna blir pilotlän för grön utveckling

– Jag vill göra Dalarna till ett pilotlän för grön utveckling. Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett nationellt arbetet för grön utveckling av ekonomi, energi och miljö. Det sa miljöminister Andreas Carlgren vid ett besök hos länsstyrelsen i Dalarna på fredagen.

Länsstyrelsen i Dalarna antog redan 2006 en klimat- och energistrategi med höga ambitioner och enligt miljöministern har länet insett fördelarna med omställning till grön ekonomi som på sikt kommer att ge flera tusen arbetstillfällen.

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att redovisa:

– Insatser som genomförts för att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

– Insatser för att vidareutveckla och genomföra arbetet med regionala klimat- och energistrategier i samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom exempelvis kommuner, landsting, kommunala samverkansorgan, regionala energikontor, privata och offentliga företag inom bland annat fastighets-, transport-, energi- och avfallssektorn, högskolor, samt idéburna organisationer, i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet.

– Insatser för att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft.

– Insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.