Dags att stötta elkonvertering av bilar även i Sverige

Debatt Regeringens nya skrotningspremie måste kompletteras med fler åtgärder – ett område är stöd för elkonvertering, att fossildrivna bilar helt enkelt byggs om till eldrift. Det skriver Daniel Forsberg, marknadschef EVSE på CTEK, som ger tio förslag på vad Sverige kan göra för att på ett enkelt sätt öka andelen elfordon.

Dags att stötta elkonvertering av bilar även i Sverige
Daniel Forsberg.

Regeringens nya besked om att införa en skrotningspremie för den som väljer att skrota en äldre bil med förbränningsmotor och istället köpa eller leasa en elbil är en positiv signal till alla som arbetar för omställningen av den svenska transportsektorn. Det är dock högst osäkert vilka effekter denna förändring kommer att innebära och vi behöver därför göra mer.

Mobility Sweden presenterade i somras en nedjustering av fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade elbilar 2023 med 13 000 bilar, från en andel av totala antalet registreringarna på 40 procent till 35 procent. Detta beror på Sveriges ekonomiska läge, hushållens minskade köpkraft och, inte minst, regeringens slopande av klimatbonusen.

Alla medel för att bryta denna trend är därför viktiga. En sådan möjlighet är att underlätta konvertering av äldre fordon till eldrift. Dessa fordon skulle då få en längre livslängd, vilket i sig är motiverat ur hållbarhetssynpunkt. Tillverkningen av ett nytt elfordon innebär trots allt att en stor mängd koldioxid släpps ut i atmosfären. Samtidigt är frågan om elkonvertering inte lätt. Hittills har detta varit något som mindre företag och privata entusiaster ägnat sig åt, särskilt konvertering av klassiska bilmodeller. Nu börjar dock vissa bilmärken, bland annat Renault, erbjuda konverteringskit för äldre bilmodeller. I Frankrike är det möjligt att få ersättning med upp till 60 000 kronor vid en sådan elkonvertering. Även i Storbritannien är intresset för elkonvertering av äldre bilar stort.

Elkonvertering är också något som skulle kunna gynna den svenska sysselsättningen och den inhemska ekonomin. Sverige har en stark fordonsindustri med många kompetenta medarbetare som kan utveckla metoder och processer för att genomföra elkonvertering på ett kostnadseffektivt och miljömässigt försvarbart sätt.

Här är tio förslag på aktiviteter för att fler fossildrivna fordon ska kunna drivas med el.

1. Förenkla omtypningen: Skapa en förenklad process för omtypning av fordon som har konverterats till eldrift. Detta bör inkludera en särskild kategori för elkonverterade fordon.

2. Standardisera kraven: Inför standardiserade krav för elkonvertering som är tydliga och lätta att följa, och baseras på erfarenheter från andra länder.

3. Subventioner: Erbjud ekonomiska incitament eller subventioner för individer och företag som väljer att elkonvertera sina fordon. Detta kan minska de initiala kostnaderna och gör det mer attraktivt att konvertera.

4. Utbilda: Erbjud kurser och utbildningsprogram för mekaniker och tekniker som vill specialisera sig på elkonvertering. Detta ökar tillgängligheten av kvalificerad arbetskraft på området.

5. Förenkla besiktningen: Skapa en särskild besiktningsprocess för elkonverterade fordon som tar hänsyn till de unika aspekterna av eldrift.

6. Ge teknisk support: Upprätta ett nationellt center för teknisk support där individer och företag kan få råd och vägledning om elkonvertering.

7. Stöd forskning och utveckling: Investera i forskning och utveckling kring teknik för elkonvertering, för att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten.

8. Informera om möjligheterna: Genomför informationskampanjer för att öka medvetenheten om fördelarna med elkonvertering och hur processen fungerar.

9. Samarbeta: Uppmuntra samarbete mellan myndigheter, bilindustrin och tredjepartsleverantörer för att utveckla och främja elkonverteringslösningar.

10. Miljövänliga lån: Samarbeta med banker och finansinstitut för att erbjuda särskilda lån med låga räntor för dem som vill elkonvertera sina fordon.

Sammanfattningsvis har Sverige många skäl att skapa incitament för konvertering av äldre bilar till eldrift, såväl miljömässiga som ekonomiska och sysselsättningsmässiga. Och tänk vilken glädje om något företag valde att specialisera sig på att konvertera SAAB-bilar till elfordon – då kan vi verkligen prata om en pånyttfödelse.

Daniel Forsberg
marknadschef EVSE på CTEK

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.