Dags att börsbolagen vässar sin klimatrapportering

Ekonomi Bolagen på Stockholmsbörsen måste vässa sin klimatrapportering. Endast en bråkdel rapporterar om klimatrisker eller har tydliga mål för sitt hållbarhetsarbete. Sveriges största institutionella investerare uppmanar nu bolagen att anamma TCFD:s rapporteringsramverk.

Dags att börsbolagen vässar sin klimatrapportering
Efterlyses: Bättre klimatrapportering. Illustration: Stock Adobe

Uppmaningen till utökad och bättre klimatrapportering kommer från investerarnätverket Hållbart värdeskapande. Det är ett samarbetsinitiativ mellan 16 av de största svenska institutionella ägarna på Stockholmsbörsen, som sammantaget förvaltar ett kapital om cirka 9 804 miljarder kronor.

Klimatrapporteringen behöver vässas

Den genomgång som kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson gjort på uppdrag av Hållbart värdeskapande visar att endast 5 procent av 332 granskade börsbolag rapporterar om sina finansiella klimatrisker i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

Knappt 19 procent av bolagen har tydliga klimatmål som strävar efter att vara i linje med Parisavtalet och att bidra till en hållbar ekonomi, varav de flesta är storbolag.

Viktig information

– Det här är information som behövs för att vi investerare tillsammans med bolagen ska kunna driva omställningen till en mer hållbar ekonomi. Samtidigt har vi en förståelse för att alla bolag har olika förutsättningar och utgångspunkter när det gäller utvecklingen av en mer systematisk klimatrapportering, kommenterar Aurora Samuelsson, ESG-analytiker på Skandias kapitalförvaltning och representant i Hållbart värdeskapande, i ett pressmeddelande.

Hållbart värdeskapande bildades 2009. Nätverket  har sedan dess arbetat för att svenska noterade bolag ska arbeta strategiskt, strukturerat och aktivt med sina väsentliga hållbarhetsfrågor och uppmuntra till en transparent redovisning.

Bättre klimatrapportering efterfrågas

Enligt Victor Månsson, hållbarhetskonsult på Hallvarsson & Halvarsson, har dialogen mellan noterade bolag, analytiker och investerare intensifierats det senaste året och efterfrågan på bättre rapportering är hög.

– Men trots det saknar marknaden fortfarande relevanta klimatrelaterade upplysningar från många bolag, inte minst från de mindre bolagen, säger han i ett uttalande.

Transformativa klimatmål

Samtidigt har betydligt fler bolag på kort tid blivit bättre när det gäller transformativa klimatmål, det vill säga tydligt fastställt och kommunicerat när i tiden verksamheten ska vara klimatneutral. Av de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen har andelen bolag med mål som strävar efter klimatneutralitet ökat från 4 till 45 procent på bara ett år.

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) är ett internationellt ramverk som utarbetats på uppdrag av G20-länderna och som syftar till att vägleda organisationer i arbetet med att identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

Brev och webbinarium

Hållbart värdeskapande har nu gått ut med ett brev till de genomgångna börsbolagen med uppmaningen att förbättra klimatrapporteringen och synliggöra sina klimatrisker i enlighet med TCFD:s ramverk. Det har också följts upp med ett webbinarium för att diskutera klimatrisker, vikten av rapportering och hur informationen används av investerare.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.