Fler problem i klimatkrisens spår: Däckexplosioner och smältande brevlådor

Klimat Höga temperaturer under värmeböljor kan orsaka däckexplosioner och skador på plastprodukter i våra hem. Det hävdar forskare som vill se strängare säkerhetskrav för att tillverka polymera produkter.

Fler problem i klimatkrisens spår: Däckexplosioner och smältande brevlådor
Klimatförändringar kan skada polymera material och orsaka exploderande däck.

Forskare från KTH rekommenderar att vi bör införa strängare säkerhetskrav när vi väljer material för plast- och gummiprodukter. Detta syftar till att förebygga olyckor och samtidigt minska både påverkan på miljön och negativa ekonomiska konsekvenser.

– De negativa effekterna av ökad global uppvärmning på polymera material kommer att bli värre i framtiden eftersom värmeböljor förväntas bli mer intensiva, frekventa och långvariga, säger Xinfeng Wei, forskare inom polymera material vid KTH, i en kommentar.

Polymera material, som fibrer, filmer, laminat, skum och kompositer, är mer känsliga för temperaturförändringar än metaller och keramer. Högre temperaturer försämrar deras styrka, styvhet, barriäregenskaper och kemiska beständighet. Till exempel minskar styvheten hos polyetenplaströr med 40 procent när temperaturen stiger från 23 till 40 grader. Värme påskyndar också nedbrytning och kan fördubbla nedbrytningstakten med en temperaturökning på 10 grader. Detta innebär att polymera material har en ökad risk för tidig åldrande och skador.

Vill se strängare krav

Försämrad kvalitet kan enligt KTH leda till en rad problem, inklusive bildäck som exploderar, smältande lim och förlust av skyddsfunktioner hos förpackningar för livsmedel och läkemedel. Forskare har observerat att plastartiklar som brevlådor, staket och papperskorgar smälter och förvrängs under värmeböljor, särskilt i södra USA.

– Konsekvenserna kan bli allvarliga. Det handlar både om förhöjd risk för allvarliga olyckor, ekonomiska förluster och även ökade mängder plastavfall vid reparation och när produkter måste ersättas, säger Xinfeng Wei.

Skarpare säkerhetskrav

Enligt Xinfeng Wei är det akut att införa tydligare och strängare säkerhetskrav för tillverkning av polymera produkter. Dessa krav kan vara särskilt viktiga inom branscher som bygg, fordons och elektronik, där dessa material används i stor omfattning.

– Vi bör särskilt utveckla och införa bestämmelser som uppmuntrar eller kräver användning av mer temperaturbeständiga polymerer i regioner där exponering för värmeböljor är sannolik, säger han och förordar att regeringar, tillverkare, forskare och andra intressenter tillsammans sätter sig ned och utvecklar de nya kriterierna, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.