CSRD-experten: ”Utmärkt guide för hållbarhetsarbete”

CSRD De obligatoriska redovisningsstandarderna enligt CSRD-direktivet utgör en utmärkt guide för praktiskt hållbarhetsarbete. Det säger Elin Nilsson, CSRD-expert på Goodpoint till Miljö & Utveckling.

CSRD-experten: ”Utmärkt guide för hållbarhetsarbete”
Elin Nilsson, konsult och CSRD-expert på Goodpoint.

CSRD, förkortning för Corporate Sustainability Reporting Directive, representerar ett direktiv som inför obligatoriska krav på hållbarhetsrapportering, inkluderande en utvidgning av rapporteringskraven för icke-finansiell information.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Med en gradvis implementering planerad att börja från verksamhetsåret 2024, kommer detta direktiv att appliceras på alla större företag som uppfyller minst två av de tre fastställda kriterierna:

  1. Fler än 250 anställda.
  2. Nettoomsättning över 40 miljoner euro.
  3. Balansräkning över 20 miljoner euro.

Elin Nilsson, konsult och CSRD-expert på Goodpoint, säger att CSRD-direktivet sänder en stark signal från EU till företagen om att det är hög tid att öka takten i sitt hållbarhetsarbete och bidra till EU:s omställning mot att bli klimatneutralt år 2050.

– Genom att sammanfatta flera mål, ambitioner, strategier och regler som har cirkulerat länge, ger CSRD den perfekta reglerande ramen för att specificera exakt vad företag behöver arbeta med och rapportera. CSRD blir därmed ett omfattande reglerande paraply som säkerställer att företagen följer nödvändiga riktlinjer för att främja hållbarhet.

Tror du att CSRD kommer leda till mycket fördelar för näringslivet?

– På sikt tror jag att många företag kommer att se möjligheterna som CSRD erbjuder, både när det gäller faktisk och potentiell påverkan på miljö- och sociala rättigheter. Trots detta återstår det fortfarande en hel del praktiska frågor kring implementeringen, som vi inte kommer att se besvarade förrän de första rapporterna under CSRD har författats, säger Elin Nilsson

Vidare berättar Elin Nilsson att hon förutspår att företag som arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet kommer att vara mer framgångsrika på både kort och lång sikt.

– Genom att hantera riskerna och maximera de möjligheter som CSRD erbjuder, kan företag göra en betydande positiv inverkan både på sin egen framgång och på planeten som helhet.

Vad har du för förhoppningar kring hur CSRD kommer att utformas?

– Eftersom utkasten till standarder redan har presenterats, har vi en ganska bra uppfattning om vad som kommer att ingå i CSRD. Men det som jag ser fram emot nu när de första rapporterna börjar publiceras, är att se hur företag inom olika sektorer tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen. Det ska också bli intressant att se hur investerare använder den nya transparanta hållbarhetsinformationen som blir tillgänglig, och hur den kan förändra deras investeringstänkande. Det är trots allt syftet med CSRD – att omorientera kapitalflöden från det som inte är hållbart till det som är hållbart.

Den dubbla väsentlighetsanalysen är nog ett orosmoment för många företag, kan du berätta lite om hur den kommer att fungera?

– Jag håller med om att den dubbla väsentlighetsanalysen kan skapa oro och osäkerhet för många företag just nu. Det finns ingen standardiserad metod eller föreskriven process för hur man ska genomföra den, vilket kan vara en utmaning. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att den dubbla väsentlighetsanalysen är en nödvändig del av CSRD-kraven, eftersom den avgör vilka hållbarhetsuppgifter som måste inkluderas i företagens rapporter, avslutar Elin Nilsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.