Csr-rapporterna fler men spretiga

CSR Antalet hållbarhetsrapporter har blivit fler, men de är fortfarande svåra att jämföra mellan företag och över tid. Det visar en genomgång som SvD Näringsliv har gjort.

Miljöredovisningen är den del som är lättast att jämföra, enligt undersökningen. Men att till exempel mäta hur företagens koldioxidutsläpp står sig mot varandra och över tid, är svårt.

Susanne Sweet, docent vid Handelshögskolan i Stockholm ser svårigheterna att jämföra rapporter som ett problem.

– Rapporterna är vildvuxna. Det behövs definitivt standardiserade mått på hur utsläpp ska anges och metodutveckling för att rapporterna ska bli mer jämförbara, säger Susanne Sweet till SvD Näringsliv.

Hållbarhetsrapporternas bredd och att de riktar sig till så många intressenter; journalister, investerare, forskare och allmänheten, krånglar till det.

– Så länge vi har flera rapporteringssystem, frivillighet bland näringslivets bolag och ingen som sätter ned foten kring miniminivåer så blir det väldigt spretigt, fortsätter Susanne Sweet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.