CSR ger svag ekonomisk effekt

Att arbeta med Socialt ansvarstagande ger en mycket svag effekt på företags lönsamhet, men negativ publicitet på området kan ge stora skador, enligt en avhandling från Handelshögskolan i Göteborg.

CSR ger svag ekonomisk effekt

Huvudsyftet med Cristiana Manescus avhandling som presenterades i mitten av november, har varit att se hur företags engagemang kring Corporate Social Responsibility, CSR påverkar finansiell lönsamhet och prestation. Resultaten visar att CSR-aktiviteter generellt inte påverkar företags lönsamhet negativt, och att i de få fall den påverkar positivt är det en mycket svagt effekt. Däremot visar studien att finansmarknaden reagerar ganska starkt och negativt på dåliga nyheter om företags CSR-engagemang, men inte reagerar speciellt mycket på positiva CSR-prestationer.

Betyder olika

Ett problem som Cristiana Manescus upptäckt är också att det saknas en samstämmighet kring definitionen av CSR. Hon har därför tagit fram ett verktyg för benchmarking som gör att man kan jämföra ett företags samlade CSR-effekt i förhållande till andra aktörer i branschen.

– När jag påbörjade min forskning för fem år sedan var hållbara investeringar relativt nytt inom finansområdet. Idag har ämnet en stark tillväxt och spelar en viktig roll för rankingar och olika index. Det aktualiserar diskussionen om hur man bör mäta CSR på bästa sätt och göra bedömningar av finansiell risk och prestation, säger Cristiana Manescu.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.