CSR-debatten bygger på en myt

CSR effektiviserar verksamheter, men hela CSR- debatten bygger på ett utbredd myt där det glöms bort enligt två forskare från Handelshögskolan i Stockholm.

I en ny bok Företagsansvar: CSR som managementidé menar forskarna Mats Jutterström och Peter Norberg vid Handelshögskolan i Stockholm att CSR-debatten oftast bygger på en utbredd myt. Det som diskuteras är att värdet i CSR ligger i att minska risken för negativ publicitet och köpbojkotter och att det bygger varumärke och goodwill. CSR-skeptiker hävdar istället att CSR-anpassning bara ökar företagets kostnader.

Ofta skiljer sig uppfattningarna om CSR mellan olika funktioner i företag. Avdelningar för information, miljö och personal är mer positiva medan avdelningar för ekonomi, finans och investerarrelationer är mer skeptiska.

Förbättrar effektiviteten

CSR ses sällan som en effektivitetsförbättrare till skillnad från andra managementfilosofier som exempelvis lean production eller Sex Sigma. Men CSR har stor potential att öka effektiviteten enligt författarna.

Eftersom definitionen av miljöhänsyn liknar definitionen av ekonomi – hushållning med knappa resurser medför CSR-anpassning i många delar också kostnadsbesparingar. Också ökad personallojalitet sparar resurser för rekrytering, utbildning och administration. Sammantaget ger större insikter om CSR ökade möjligheter att stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft

– Vi vill hävda att få populära managementidéer har så stor potential att effektivisera verksamheter som CSR, kommenterar Mats Jutterström, en av författarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.