Krönika: Coronavirusets hållbara lärdomar

Krönika Coronaviruset orsakar personliga tragedier i när och fjärran, hotar basala samhällsfunktioner och skapar stor oro i hem och på arbetsplatser. Vi har säkert inte upplevt det värsta än, och vi behöver bli bättre på alltifrån basal hälsa till hur vi förmår se till det gemensamma bästa i svåra tider, skriver Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann.

Krönika: Coronavirusets hållbara lärdomar
Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Ändå tror jag att vi, med stor respekt för osäkerheten vi lever i, börjar se lärdomar vi kommer att kunna dra från viruset och samhällets reaktioner.

Vi kan när vi måste

Runt om i världen bidrar miljontals människor aktivt, och så gott de kan, till att minska effekterna av coronaviruset, och godtar långtgående restriktioner i sin personliga frihet.

Vi gör det eftersom ansvariga myndigheter och ledande politiker så tydligt markerat vad som är förväntat beteende. Men också för att vi inser hur akut frågan är, att vi själva och vår omedelbara omgivning kan påverkas och för att vi upplever att vårt beteende kan göra skillnad.

Lärdomar för klimatet

På alla dessa punkter finns lärdomar att dra för klimatarbetet. Det har ofta profilerats som långt borta i tid och rum – med framtida generationer, isbjörnar och sjunkande söderhavsöar i centrum.

Det är lätt att känna att de egna insatserna är futtiga, och politiken har ännu inte tagit fram konkreta åtgärder som leder till att klimatmålen uppnås. När vi växlar upp klimatarbetet, drar vi nytta av de nya erfarenheterna.

Distansarbete fungerar – men kräver rutiner

Många av oss jobbar nu hemifrån, ersätter seminarium med webinarium och hittar helt nya umgängesformer med kollegor och vänner.

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Vi upptäcker att det ofta fungerar bra, men också att vi behöver bättre rutiner.

På det privata planet måste vi lära oss att jobba effektivt från köksbordet eller arbetsrummet, att låta smutstvätten ligga under arbetstid, men också att ta pauser.

Risk för isolering

Som arbetsgivare måste vi se till att arbetssituationen är dräglig och att medarbetaren inte blir för isolerad.

Vi måste snabbt hitta tekniska lösningar som fungerar, vilket när nu väldigt många ställer om väldigt snabbt, också betyder att de inte får vara överbelastade.

Och vi måste hitta mötesrutiner så att vi håller fokus, låter alla komma till tals och inte tappar i ambitionsnivå för att vi är uppkopplade istället för att ses fysiskt.

Delar av detta kommer många att vilja behålla, eftersom någon dags distansarbete i veckan kan öka livskvaliteten, göra det lättare att få ihop livspusslet och minska arbetsresornas klimatpåverkan.

Vi vill behålla den bättre luften

I Madrid, Rom och många andra städer är luften påtagligt bättre nu, med minskad trafik och mer begränsade utsläpp från industrin.

Det sker på helt fel grunder, men vi kommer att vilja ha kvar de positiva effekterna när vi i övrigt återgår till det normala. Jag ser fram emot ett större tryck från medborgarna för att få bort de smutsigaste fordonen!

Ökat självförsörjande

Att det är tomt i många av butikernas hyllor beror inte på egentlig brist, utan på att många själviskt och i onödan hamstrar basvaror.

Det bör vi lägga av med. Men mer långsiktigt bör vi ändå fundera på om det är rimligt att de enda baslivsmedel vi producerar tillräckligt av i Sverige är socker, spannmål och morötter.

Klara fördelar

Ökat självförsörjande kan också betyda minskad klimatpåverkan, eftersom transporterna minskar, vilket vi bör systematisera.

Självförsörjandet bör också gälla andra områden, som drivmedel där det fossila per definition är importerat men det förnybara kan göras inom landet.

Och i tider av ökande oro för bristande tillgång, bör vi förstås minska svinn och slöseri så att det vi har räcker längre. Även här blir klimatet en vinnare av bara farten.

Coronaviruset hemskt men en ögonöppnare

Coronatider är tider av lidande och umbärande, där vi måste värna varandra. Men det är också en möjlighet för eftertanke och en startsignal för klimatbättre vanor och beteenden när vi väl kan blåsa faran över.

Låt oss utnyttja det – för att ta hand om varandra bättre, både kort- och långsiktigt!

Av: Mattias Goldmann,
Hållbarhetschef Sweco

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.