Coca-Cola anmäls för påståenden om återvunnen plast

Cirkulär Ekonomi EU:s konsumentorganisation anmäler nu Coca-Cola, Nestlé och Danone för sina påståenden om 100 procent återvunna plastförpackningar.

Coca-Cola anmäls för påståenden om återvunnen plast
Foto: Adobe Stock

EU:s konsumentorganisation BEUC och civilrättsorganisationen Clientearth anmälde på tisdagen konsumentvarujättarna Coca-Cola, Nestlé och Danone till EU-kommissionen och EU:s konsumentskyddsorganisation CPC. Enligt anmälarna vilseleder företagen konsumenterna genom att hävda att deras flaskor och förpackningar består av 100 procent återvunnen plast eller är 100 procent återvinningsbar.

BEUC och Clientearth anser att den genomsnittliga konsumenten sannolikt uppfattar företagens påståenden som att den förpackning de köper återvinns i en sluten krets. I själva verket är det bara cirka 55 procent av alla pet-flaskor i Europa samlas in och återvinns. Chansen att en insamlad pet-flaska blir en ny pet-flaska är enligt BEUC cirka 30 procent. Återvinningsgraden för andra plastförpackningar i EU-ligger på cirka 40 procent.

För vaga påståenden

”Dryckesindustrin använder sig av påståenden om återvinningsbarhet som enligt vår forskning är alltför vaga, felaktiga och/eller otillräckligt underbyggda”, skriver BEUC på sin hemsida där de pekar ut tre vanliga påståenden som de anser vara missvisande.

Den första termen man är kritisk till är ”100 procent återvinningsbar” som BEUC anser vara en tvetydig term då procentsatsen beror på många faktorer, som till exempel infrastruktur för att samla in material och lämpliga återvinningsprocesser. Begreppet ”100 procent återvunnen” antyder enligt BEUC felaktigt att hela flaskan är tillverkad av återvunnet material samtidigt som flasklock enligt EU:s lagstiftning inte får vara tillverkat av återvunnet material. Slutligen anser BEUC att företagens användning av gröna bilder, illustrationer av slutna kretslopp och gröna logotyper i sig är påståenden som skapar en felaktig bild av helt cirkulära processer och till och med att plastflaskorna skulle ha en positiv inverkan på miljön.

BEUC konstaterar på sin hemsida att den genomsnittliga EU-medborgaren dricker cirka 118 liter buteljerat vatten varav 97 procent är buteljerat i plastflaskor. Vidare menar man att dryckesflaskor är en av de största källorna till plastföroreningar på Europas stränder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.