Climatools skapar verktyg för klimatanpassning

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Climatools, som startade hösten 2006, ska skapa verktyg för klimatanpassning.

Climatools tar fram en verktygslåda till hjälp för samhällsplanerare och andra som kommer att arbeta med klimatanpassning. Åtta verktyg utvecklas i samråd med användarna.

– Verktygen ska kunna hjälpa till att hantera frågor som till exempel hur vi på bästa sätt kan beräkna kostnader och intäkter från anpassningsåtgärder givet de osäkerheter som finns, uppger Annika Carlsson-Kanyama, FOI-forskare och programchef för Climatools.

I verktygslådan ingår till exempel verktyg för att utveckla beslutsstöd för lokala scenarier och en manual för analys av hälsokonsekvenser.

De nationella myndigheterna måste, enligt FNs klimatkonvention, genomföra anpassningsåtgärder för att möta klimatförändringen. Climatools är ett sätt att möta detta krav. Programmet drivs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i samarbete med KTH, Umeå universitet och Uppsala universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.