Cirkulenter är morgondagens konsumenter

Krönika Ett cirkulärt perspektiv ställer nya krav på morgondagens företag. Vi är trötta på att bli vilseledda med greenwashing och alternativa beräkningar där verksamheten framstår som hållbar utan att vara det. Det skriver Jennie Grute på Medveten Konsumtion i en krönika för Miljö & Utveckling.

Cirkulenter är morgondagens konsumenter
Jennie Grute, Medveten Konsumtion.

Ett cirkulärt perspektiv ställer nya krav på morgondagens företag. Hur ser den cirkulära affärsmodellen ut och vad vill en medveten cirkulär konsument se för omställning?

Cirkulent, har du hört det begreppet förut? Vad innebär det och är du kanske själv en cirkulent utan att du vet om det? Konsumenterna har redan börjat fasas ut till förmån för cirkulenterna. De är företagens framtida målgrupp.

Jag köper sällan nyproducerat

Jag är en av många som identifierar mig som en cirkulent framför att vara en konsument. Det gör jag för att minska mitt eget klimatavtryck, och för att det är den enda vägen framåt, samt är både tillfredsställande och roligt. Som cirkulent ser jag till att produkterna jag använder befinner sig i ett cirkulärt flöde och kan återanvändas igen och igen. Jag köper sällan nyproducerat, utan föredrar återbrukat som jag använder en period eller nyttjar när jag har behov.

En cirkulent ser sig som en användare av en produkt istället för en ägare. Behov och funktion kommer före habegäret att äga, och ser till ett generationsperspektiv i produkter som införskaffas. Att låna, hyra eller byta till sig en produkt eller tjänst är både hållbart och smidigt.

En återanvänd produkt kommer med en historia och en relation till produkten, men också mellan användare. Vid överlämnandet kan jag få några minuter med den tidigare användaren, då får jag höra om produktens tidigare liv, eller så berättar jag om min tid med produkten och får höra vad nästa användare har för planer med den. Det är fint.

Där börjar också svårigheterna.

Med en relation till produkten kommer en vilja att vårda och se till att den kommer till användning. Jag köper eller hyr produkter med långsiktighet och kvalitet i åtanke, för att de ska hålla både för mina egna och kommande behov. Att veta att produkten är tillverkad på ett sätt som möjliggör renovering, cirkulering och uppdatering, ger mig känslan av att den är menad att hålla länge.

När vi cirkulenter köper eller hyr något från ett företag är det samma värderingar som står högt; trovärdighet, historia och en relation till både produkt och företag. Där börjar också svårigheterna. Ansvaret att vara påläst och att inte låta sig luras in i marknadsföringens fällor och begär, ligger helt på oss som individer. Budskapen om konsumtionens fördelar strömmar in från alla håll och fortfarande är viljan hos många företag att få oss att överkonsumera hög.

Här behöver vi cirkulenter hjälp, företag måste ta ett större socialt och miljömässigt ansvar. Konsumtionen måste förändras och företagen har en viktig roll genom att se över den egna verksamheten och affärsmodellen. Om företagen flyttar fokus från massproduktion av nya varor, som ska pushas ut, till att istället tillmötesgå behovet hos användaren. Vad finns för lösningar då?

Det vi cirkulenter förväntar oss av företag som vi fortsättningsvis ska vända oss till är trovärdig information, bättre produkter som går att reparera, samt plattformar för cirkulära flöden. Sluta med marknadsföring som uppmanar individen att ständigt konsumera. Vi är trötta på att bli vilseledda med greenwashing och alternativa beräkningar där verksamheten framstår som hållbar utan att vara det. Vi vill se att ni åtminstone försöker förbättra er, att ni redovisar vilken klimatpåverkan företaget och produkten i fråga har och vilken plan ni har framåt.

Ta ansvar för egna produkter

Använd expertisen inom ert företag för att utveckla affärsmodeller som främjar cirkulära flöden så att vi tillsammans kan använda produkten längre. Utveckla tjänster och plattformar som möjliggör och förenklar för cirkulenten att reparera, byta, hyra och att köpa återbrukat eller uppgraderat. Se över hur er verksamhet kan tillgodose cirkulentens behov, snarare än en ständigt ökad omsättning genom försäljning av ytterligare en produkt som, om vi ska vara helt ärliga, ingen egentligen behöver.

Ta ansvar för egna produkter även efter första försäljningen till er “slutkund”. Gör det lätt att ta hand om produkten, tillgängliggör support och reparation. Med högkvalitativa produkter och tjänster med bra service skapar ni relation och förtroende som får kunderna att komma tillbaka.

Jag ser framför mig ett samhälle där vi anammar tillräcklighet och är nöjda med det vi har. Där överkonsumtionen har tappat sitt grepp och produkter finns kvar i omlopp mellan användare. Där vi främjar kvalitet, relationer och historia och där företagens roll är att hjälpa cirkulenten att hålla produker i liv längre. Alla måste göra det som de kan. Politiken har en uppenbar makt att påverka storskaligt och konsumenter tar sitt ansvar genom att agera mer som cirkulenter. Företagen behöver i större utsträckning sätta en högre standard för de produkter och tjänster som de skapar, genom hela livscykeln. Så axla ert ansvar, guida oss och gör det lätt att göra rätt för klimatet.

Jennie Grute
Medveten Konsumtion

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste