Lista: 10 åtgärder för att göra Sverige mer cirkulärt

Cirkulär ekonomi Regeringen kan göra en hel del för att Sverige ska bli mer cirkulärt. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport som listar 10 åtgärder, och en 43 punkter lång ”to-do”-lista, på hur det ska gå till.

Lista: 10 åtgärder för att göra Sverige mer cirkulärt
I en ny rapport listar Svenskt Näringsliv förslag för hur Sverige kan bli mer cirkulärt. Foto: Pressbild/Adobe Stock.

Företagen kommer ständigt med nya cirkulära initiativ. Samtidigt driver EU ett intensivt lagstiftningsarbete för en mer cirkulär framtid. Det som saknas är en nationell styrning som gör cirkulära affärsmodeller mer lönsamma. Den slutsatsen drar Svenskt Näringsliv i rapporten Hur kan Sverige bli mer cikrulärt? Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten innehåller en lång lista över förslag på åtgärder till regeringen. Listan kan kokas ner till 10 övergripande åtgärder och handlar om allt från mer effektiva tillståndsprocesser till incitament för kompetens och forskning. I slutet av rapporten finns förslagen som en konkret ”to-do”-lista på 43 punkter.

Marcus Wangel, policyexpert inom miljöpolitik på Svenskt Näringsliv och författare till rapporten, anser att stärkt äganderätt för avfall, att avskaffa elektronikskatten samt stärka kompetensen hos tillsynsmyndigheterna är de viktigaste punkterna. Nu hoppas han att regeringen genomför så många av förslagen som möjligt under resterande mandatperiod.

– Det är cirka två och ett halvt år kvar, så jag skulle vara nöjd om drygt hälften av förslagen genomfördes och väldigt lycklig om det blir fler, Marcus Wangel i en kommentar.

Fakta

Lista: 10 åtgärder för att göra Sverige cirkulärt

 1. Mer effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser
 2. En mer effektiv tillsyn och bättre vägledning
 3. En moderniserad avfallslagstiftning
 4. Ta vara på bioekonomins möjligheter
 5. En holistisk syn på kemikalier
 6. Träffsäkra och ekonomiska styrmedel
 7. Möjliggör fler innovativa och digitala affärsmodeller
 8. Utnyttja potentialen i offentlig upphandling
 9. Satsa på högre utbildning och kompetensutveckling
 10. Stärk forskningen och skapa förutsättningar för innovation

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.