Cirkulär upphandling: IT först ut

Cirkulär ekonomi Den offentliga sektorn är på väg in i den cirkulära ekonomin även om det går sakta. Idag finns det bara kriterier för cirkulär upphandling för en enda produktgrupp, nämligen IT.

Cirkulär upphandling: IT först ut
AdobeStock

Offentlig upphandling står för 17 procent av bruttonationalprodukten och börjar så sakteliga bli cirkulär. Upphandling som verktyg för en cirkulär ekonomi är ett av de sju målen i den nationella upphandlingsstrategin från år 2016.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Joakim Thornéus
Joakim Thornéus. Joakim Thornéus

– När vi uppdaterar våra arbetskriterier, ser vi hur vi kan inkludera cirkularitet, säger Joakim Thornéus hos Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet.

I dagsläget finns inga tvingande krav på cirkulära flöden. Kriterier är inte att jämställa med riktlinjer och krav, eftersom de är frivilliga. Och mer omfattande kriterier för cirkularitet finns än så länge bara för datorer och annan IT-utrustning.

– Om datorer kan få lång livslängd, bidrar det väldigt mycket till att minska miljöpåverkan, säger Joakim Thornéus.

”Efterfråga utrustning som håller länge”

Innan datorerna ens går in i den cirkulära ekonomin, ska de användas så länge som möjligt av de som köpt dem nya. Myndigheten rekommenderar därför inköparna i offentlig sektor att efterfråga IT-utrustning som går att använda länge. Arbetsminnet ska till exempel vara stort nog för att klara uppgraderingar av mjukvara. Upphandlarna kan också premiera leverantörer som erbjuder längre garantier och serviceavtal.

När det ändå blir dags att låta datorerna gå vidare finns det kriterier för att anlita företag som kan rekonditionera dem, alltså se till att de blir i skick för att användas igen av någon annan.

En del av de begagnade, rekonditionerade datorerna stannar inom offentlig sektor, eftersom skolor efterfrågar dem.

Rekonditionerar IT-produkter

Jessica Enqvist.
Jessica Enqvist. Jessica Enqvist.

Företaget Inrego tar hand om 300 000 olika använda IT-produkter, rekonditionerar dem och säljer dem, i de allra flesta fall till skolor men även till kommuner, företag och privatpersoner. Jessica Enqvist är försäljningschef och berättar att verksamheten ökar:

– Vi ser allt större intresse, både på grund av prisbild och miljö, säger hon.

Hon tror att i dagsläget finns det många som inte ens känner till möjligheten att återanvända datorer. Det som kommer in, är ofta i mycket gott skick. 86 procent av alla IT-produkter går att återanvända, i genomsnitt. För datorerna är siffran 95 procent.

Möbler nästa för cirkulär upphandling

Nästa område där Upphandlingsmyndigheten tar fram kriterier för cirkulär upphandling kan bli möbler. Precis som för datorerna, kommer det i så fall att ingå att de möbler som köps ska gå att använda så länge som möjligt innan de skickas vidare in i den cirkulära ekonomin. Arbetet kommer förmodligen att sätta igång i år.

Vad som kommer sedan är inte bestämt. Joakim Thornéus funderar en stund och säger så att det nog kan bli textilier.

– Om engångshandskar, förkläden och andra engångsprodukter i vården kan tvättas och återanvändas på ett effektivt sätt är det förmodligen bättre ur miljösynpunkt. Men man måste analysera varje produkt för sig, säger Joakim Thornéus.

Cirkularitet måste med tidigt

Det cirkulära bör tas med i beräkningen redan när upphandlingen planeras, anser Joakim Thornéus.

– Ansvaret ska inte läggas på upphandlaren utan beslut om återanvändning ska tas redan när man bestämmer sig för vad man ska upphandla, i samband med behovsanalyserna.

Hur stort genomslag myndighetens arbete med cirkularitet fått i praktiken kan han inte säga, det är ett område som inte går att skilja från hur miljökrav rent generellt påverkar.

Bäst är att inte handla alls

Men Joakim Thornéus vill gärna peka på sambandet mellan cirkularitet och offentlig sektors arbete med att fasa ut farliga kemikalier. Det är avgörande att de farliga kemikalierna försvinner ur kretsloppet, om nästa steg ska fungera, nämligen återvinning av material.

Ska konsumtionens påverkan på planeten minska, finns det dock något som är ännu bättre än cirkulär ekonomi, nämligen att inte köpa något alls.

– Det bästa är ju om man inte behöver göra en upphandling, att undvika att köpa in datorer eller möbler, och se om man kanske redan har något i den egna verksamheten som kan användas, säger Joakim Thornéus.

Läs mer: Cirkulär ekonomi eller cirkulär utopi

Fakta

Annonserade upphandlingar 2017

Möbler 688 Teveapparater, mobiltelefoner, med mera 405 Kontorsmaskiner 340 Textilier, med mera 67 Totalt annonserades 18 525 upphandlingar 2017. Största gruppen (39%) rörde anläggningsarbeten. Källa: Upphandlingsmyndigheten

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.