Cirkulär IT: Här är experternas spaningar om raketökningen

Cirkulär ekonomi Marknaden för cirkulär elektronik växer lavinartat, i Sverige och globalt. Miljö & Utveckling har pratat med tre experter som ger sina spaningar om den nya trenden.
✔ Det ligger bakom raketökningen
✔ Utmaningar med att skala upp cirkulär IT
✔ EU kraftsamlar, men Sverige halkar efter
✔ Så jobbar elektronikjättarna
✔ Råd till företag

Cirkulär IT: Här är experternas spaningar om raketökningen
3 experter inom cirkulär IT ger sina spaningar inom området. Foto: Pressbilder.

Under de senaste åren har det skett ett tydligt skifte i andrahandsmarknaden för elektronik. Nu är det inte endast aktörer som specialiserar sig inom området, utan även de stora elektronikjättarna som ser möjligheterna med att köpa och sälja begagnad IT. Drivkrafterna, som tidigare handlat om ekonomi, har gått mot ett tydligt fokus på hållbarhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den trendspaningen ger Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego, ett företag som grundades 1995 och arbetar med att förlänga livslängden på IT-produkter genom renovering och återbruk.

– Andrahandsmarknaden för elektronik har ökat under lång tid, men under de två senaste åren har det verkligen exploderat. Allt fler inser att cirkulär elektronik är mer hållbart, men också mer lönsamt för alla i hela värdekedjan. Många som hör av sig till oss gör de med argumentet att de vill minska sin klimatpåverkan. Tidigare handlade det oftast om att det är billigare att köpa en begagnad dator, säger Sebastian Holmström till Miljö & Utveckling.

Kraftig ökning av cirkulär IT

Mellan 2022 och 2023 ökade antalet återbrukade produkter på Inrego med 31 procent, vilket enligt företagets beräkningar gav en koldioxidbesparing på 87 271 ton för 344 796 produkter.

Globalt följer utvecklingen samma trend. Enligt researchbolaget Future Market Insight ökade den globala försäljningen av renoverade datorer och bärbara datorer med 8,3 procent mellan 2018 och 2022. En annan studie av Technavio, som också genomför marknadsundersökningar, visar på samma trend för mobiltelefoner. Enligt studien väntas utvecklingen fortsätta, med en tillväxtökning på 13,73 procent till 2028 jämfört med 2023.

Exprten: Så skalar vi upp cirkulär IT

Jurate Miliute-Plepiene forskar om cirkulär elektronik vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Även hon ser att intresset för cirkulär IT ökar, men understryker att elavfall är ett växande problem till följd av den ökande konsumtions- och produktionstakten. Konsekvenserna är att hälsofarliga ämnen släpps ut i naturen, samt ökade utsläpp av växthusgaser. Att cirkulera IT menar hon är avgörande för att komma runt problemet.

– Cirkulär IT har ökat markant de senaste åren, med allt fler aktörer som tar sig in på andrahandsmarknaden. Samtidigt är elavfall fortfarande ett stort problem, så arbetet behöver skalas upp, säger hon.

Just nu delar Jurate Miliute-Plepiene i ett IVL-projekt som undersöker just det – hur återbruk och återvinning av elektronik kan skalas upp. Hennes viktigaste budskap är att det krävs beteendeförändringar.

– Vi behöver minska konsumtionen. Så det första steget förlänga livslängden på de produkter man redan har, genom att byta skärmar eller batterier när de går sönder. Det andra steget är att lämna in eller sälja sådant man inte använder för återanvändning. Tyvärr ligger en stor mängd elektronik i människors lådor, vilket är problematiskt då det åldras väldigt snabbt.

FAKTA

Cirkulär elektronik

  • Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet produceras varje år omkring 50 miljoner ton elavfall globalt. Avfallet innehåller ofta värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som släpps ut i naturen och skadar människors och djurs hälsa.
  • Mängden avfall som skapas vid tillverkningen av elprodukter är större än så. En bärbar dator ger till exempel upphov till 1,2 ton gruv- och metallavfall.
  • Att i stället cirkulera avfallet är ett sätt att komma runt problemet. Att inte tillverka ett kilo elprodukter sparar motsvarande 305 kilometers bilkörning med en bensinbil, enligt IVL.
  • Under de senaste åren har allt fler aktörer börjat se värdet av att köpa och sälja begagnad IT, då det både är mer lönsamt och hållbart. Bland tjänstebolag, alltså bolag som inte producerar saker, kommer i genomsnitt 12 procent av de totala utsläppen från inköp av IT-hårdvara, enligt en studie av Climatehero på uppdrag av Inrego.
  • Enligt PwC-rapporten Future-proofing the electronics industry: The case for circular business models 2023, kan den globala elektronikbranschen få 12 procent lägre kostnader samt minska utsläppen med 10 procent genom att ställa om till cirkulära affärsmodeller.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet/Inrego/PwC

Så jobbar Elgiganten med cirkulär IT

Elektronikkedjan Elgiganten är en av de större aktörerna som börjat se värdet av att cirkulera IT. Innan årsskiftet gick bolaget ut med målet att 10 procent av deras försäljning ska komma från begagnade produkter och cirkulära tjänster till år 2028. Enligt Tony Ottebjer-Winkler, drift- och hållbarhetschef på Elgiganten, är det avgörande för att minska företagets negativa påverkan på klimatet och miljön.

–  Vi måste helt enkelt få det att cirkulera – det är vårt syfte. Genom att erbjuda tjänster som förlänger produkters och materials livslängd kan vi även uppmärksamma våra kunder på frågorna och hjälpa dem göra mer medvetna val, både vid inköp och vid bortskaffande av produkter.

Även han menar att beteendeförändringar hos kunderna är den svåraste nöten att knäcka för att lyckas nå målet.

– Att få fler att cirkulera i stället för att ha produkter liggandes hemma är en av de största utmaningarna. Vi arbetar med att få fler att cirkulera sin elektronik genom att tillgängliggöra det på ett säkert sätt, bland annat genom tydligare marknadsföring.

Vad har du för råd till andra som vill cirkulera mer IT?  

– Hållbarhet är något som genomsyrar, eller i alla fall bör genomsyra, alla delar av en verksamhet. Därför är det viktigt att behandla hållbarhetsfrågor tvärfunktionellt. För hantering av just IT finns en del lagstiftning att ha koll på, så att ha kunskap om hur farligt avfall ska hanteras och rapporteras är nödvändigt. I slutändan är det produkter och material som behandlas när IT cirkuleras, och i detta finns ju ett värde som går att ta vara på och göra något med, säger Tony Ottebjer-Winkler.

Fakta

Så jobbar Elgiganten med cirkulär IT

Svar från Tony Ottebjer-Winkler, hållbarhetschef på Elgiganten.

– När det kommer till återbruk och återvinning har vi dels en Trade-In som något vi erbjuder våra kunder, där det går att lämna in sin gamla produkt (smartphone, surfplatta, dator, Mac, smartwatch) och få en summa för den. Produkten kommer sedan att antingen återbrukas helt eller delvis (komponenterna) eller i sista fall återvinnas, för att materialet och mineralerna i produkten ska tas till vara, och så att uttaget av nya resurser kan minska.

– Vi har utöver Trade-In också Secure Collect i våra varuhus, vilket är en säker container som enbart kan öppnas av auktoriserad personal under säkra förhållanden. Secure Collect är som svar på ett hinder som regeringens pantutredning satte fingret på. Det vill säga att många drogs från att lämna ifrån sig sin gamla elektronik av rädsla att ens personliga data skulle hamna i orätta händer. Secure Collect-boxarna är helt säkra, och datan raderas från produkterna i ett övervakat utrymme på återvinningsanläggningen innan produkten utvärderas och, beroende på skick och potential, sedan går till antingen återbruk och försäljning, eller till återvinning.

– All återvinning sker i Sverige, och återbrukade produkter från Secure Collect säljs enbart inom Europa. Utöver återvinningen via Secure Collect tar vi i enlighet med producentansvaret emot elavfall på vanligt sätt också, även för sådana produkter som inte innehåller personliga data.

– Vi säljer även begagnade mobiltelefoner sedan september 2023 och vår långsiktiga ambition är att andelen cirkulära tjänster och produkter ska öka kraftigt.  

EU kraftsamlar inom området

Det är inte bara företagen som kraftsamlar för att skala upp cirkulär elektronik. Inom EU pågår just nu ett omfattande arbete för att lagstifta inom området. I EU:s cirkulära paket finns fem prioriterade materialströmmar, där en av dem är elektronik. Lagstiftningen ställer bland annat krav på att den elektronik som sätts på marknaden ska hålla längre, krav på gemensamma laddare samt att mobiler och bärbara datorer ska vara reparerbara och energieffektiva.

Sebastian Holmström på Inrego välkomnar EU:s lagstiftningsarbete.

–  EU är väldigt pådrivande i omställningen just nu, och det är positivt att elektronik har fått ett så stort fokus, säger han.

Önskar mer handlingskraft från Sverige

Samtidigt hade han hoppats att Sverige var mer drivande i arbetet med cirkulär elektronik.

– I Frankrike har man exempelvis krav på att 20 procent av den elektronik som offentlig sektor köper in ska vara begagnad. Det driver på hela marknaden, och skapar mängder med arbetstillfällen. Tyvärr är det väldigt lite fokus på cirkulär elektronik i Sverige, så där hade vi kunnat ligga mer i framkant, säger han.

Trots att Sebastian Holmström menar att Sverige ligger lite efter i utvecklingen, ser han positivt på framtiden för cirkulär IT. Samtidigt som EU sätter spelplanen, menar han att det nu är upp till de aktörer som verkar inom området, samt alla IT-användare, att fortsätta driva utvecklingen.

– Det är en häftig utveckling, att det cirkulära blir mer och mer attraktivt och börjar bli en del av den ”normala marknaden”. Samtidigt bryter vi sakta men säkert ner förutfattade meningar om att begagnade produkter inte håller måttet, eller är dåliga för informationssäkerheten. Vi behöver komma till kärnan och kolla på vad IT-produkter faktiskt används för. En bra företagsdator kan exempelvis användas i upp till 10 år. Att använda saker lite längre, och köpa begagnat i stället för nytt är inte jättekomplext, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.