Cirkulär ekonomi med i klimatavtalet: ”Ett viktigt startskott”

COP28 I det slutdokument som klubbades under FN:s klimattoppmöte Cop28 nämns cirkulär ekonomi för första gången som en global lösning för att minska klimatutsläppen. Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans ser det som ett avgörande framsteg.
– Det är ett viktigt startskott för att börja prata om cirkulära materialflöden, säger han till Miljö & Utveckling.

Cirkulär ekonomi med i klimatavtalet: ”Ett viktigt startskott”
Pär Larshans. Foto: Ragn-Sells.

Klockan fyra på onsdagsmorgonen svensk tid slog Cop28-ordföranden Sultan al-Jaber klubban i bordet och godkände det slutdokument som förhandlats fram under FN:s klimattoppmöte.

Uttalandena efter beskedet har främst fokuserat på skrivningar om fossila bränslen. Men av det 21 sidor långa avtalet nämns också cirkulär ekonomi som en lösning för att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det ser Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans som minst lika avgörande.

–  Det var inte helt självklart att det skulle komma med, och vi ser det som en stor framgång. Cirkulära materialflöden är centralt när vi pratar om annat än fossila bränslen, men har knappt varit med i diskussionerna tidigare. Så vi är jätteglada, säger han till Miljö & Utveckling.

Så står det i slutdokumentet

Formuleringarna om cirkulär ekonomi finns i slutdokumentets paragraf 36. Där betonas vikten av att övergå till en hållbar livsstil och hållbara konsumtions- och produktionsmönster i insatserna för att ta itu med klimatförändringarna. ”Bland annat genom strategier för den cirkulära ekonomin, och uppmuntra insatser i detta avseende” står det i slutexten.

Pär Larshans, som utöver sin roll som hållbarhetschef leder Internationella handelskammarens globala arbete för cirkulär ekonomi, säger att det sänder en viktig signal till företag i deras klimatarbete.

– Det betyder att vi nu kommer vi behöva prata om cirkulära materialflöden som lösningar för att minska klimatbelastningen. Nu hoppas vi att det ska komma in i kommande förhandlingar som konkreta åtgärder. Men redan nu blir det ett viktigt startskott för företag att tänka efter var de tar materialet från, säger han.

Stort fokus på cirkulär ekonomi under klimattoppmötet

Utöver att cirkulär ekonomi fick plats i slutdokumentet, har det fått ett stort fokus under hela Cop28-mötet. Enligt det cirkulära nätverket Cradlenet fanns cirkulär ekonomi med i 70 av 391 evenemang i huvudprogrammet. Förra året fanns cirkulär ekonomi med 7 gånger.

Pär Larshans ser positivt på att cirkulär ekonomi börjar ta plats i de globala klimatsamtalen.

– I IPCC:s sjätte rapport nämns cirkulär ekonomi med tre gånger, kopplat till vad industrin behöver för att kunna leverera på Parisavtalet. Att det nu också kom med i slutdokumentet är en stor framgång, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.