nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Cirkulär ekonomi eller cirkulär utopi?
Cirkulär ekonomi eller cirkulär utopi? Visionen om en cirkulär framtid har begränsningar. FOTO: AdobeStock

Cirkulär ekonomi eller cirkulär utopi

Cirkulär ekonomi är populärt både i näringslivet och hos politikerna. Men hur cirkulär kan en ekonomi egentligen bli? Och vad krävs för att nå dit? Miljö & Utveckling har pratat med två forskare.

  • Annons 1

Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han talar snabbt och engagerat om cirkulär ekonomi.

– Jag tror att en fullständigt cirkulär ekonomi är en omöjlighet, säger han.

Hervé Corvellec.

Hervé Corvellec.

Han radar upp några grundläggande problemställningar som han menar saknas i debatten. Var ska den förnybara energin, som behövs i stor mängd, hämtas? Hur ska kontamination och åldrande av materialet hanteras? Hur ska spridningen av material begränsas?

– Där har du gränserna för en cirkulär ekonomi, säger han.

”Bättre alternativ utesluter inte sämre”

Tanken att ett antal cirkulära affärsmodeller skulle leda till en cirkulär ekonomi är felaktig, menar han.

– Att det utvecklas cirkulära affärsmodeller säger inte att de linjära affärsmodellerna blir utkonkurrerade. Det är ett antagande som görs. Men det finns inget som tyder på att så är fallet. Bättre alternativ utesluter inte de sämre. Folk fortsätter att röka, cykla utan hjälm och äta ohälsosam mat även om det finns bättre alternativ.

Han påpekar att den linjära ekonomin har etablerade strukturer, storskaliga lösningar och att konsumenterna är vana vid den.

– Den linjära ekonomin är bevisat lönsam. Den cirkulära är kanske lönsam i framtiden. Vart tror du själv att investerarna går?

Tuff lagstiftning krävs

Eftersom de planetära gränserna inte är förhandlingsbara, krävs tuff lagstiftning, menar han. Att förbjuda alla engångsförpackningar av plast skulle kunna vara ett exempel. Att göra det dyrt eller kanske olagligt att slänga och deponera ett annat. Totalt sett måste målsättningen handla om ned-växt istället för tillväxt.

– Där har du två politiskt omöjliga förslag: att inskränka den fria företagsamheten och ned-växt istället för tillväxt. Inget av detta finns med i det politiska paketet idag, tvärtom, säger Hervé Corvellec.

Han menar att idag presenteras cirkulär ekonomi som en ideal lösning, en evig cirkulation av material som ska säkra välståndet. Den bilden passar delar av näringslivet bra, särskilt de delar av näringslivet som vars affärsidé bygger på stora volymer. Råvarorna riskerar att ta slut och bli dyra, och då är återvinning attraktivt.

– Det är en överlevnadsfråga för dem att kontrollera sina inköpskostnader. Men det tänkandet är inte hållbart i längden. Den cirkulära ekonomin blir ett sätt att förlänga tillväxttänkandet, menar Hervé Corvellec.

Metoden handlar om materialflöden

Ett problem med själva begreppet cirkulär ekonomi är att det inte handlar om ekonomi, menar Hervé Corvellec, som ju är professor i just företagsekonomi.

– Modellen handlar om materialflöden, inte ekonomiska flöden, säger han.

– Cirkularitet har funnits med i det ekologiska tänkandet i 150 år, minst. Nu har det blivit en superhype kring begreppet. Jag tror att det beror på att delar av näringslivet ser en potential i det som de inte såg innan, och att det hänger ihop med att råvarupriserna går upp.

Rapport om möjliga framtidsscenariot

Förra året kom KTH-rapporten ”Bortom BNP”. Kristian Skånberg, hållbarhetsekonom och framtidsforskare på KTH, var en av författarna. I rapporten redovisas fyra möjliga framtidsscenarior, där cirkulär ekonomi är ett.

Kristian Skånberg.

Kristian Skånberg.

– Man måste skilja på vad som skulle kunna ske och vad som faktiskt händer. Jag tror att det kommer att behövas väldigt mycket politik för att vi ska närma oss ett hållbart samhälle och för att nå dit är cirkulär ekonomi en av många nödvändiga pusselbitar, säger han.

Men hur definierar man cirkulär ekonomi?

– Folk menar väldigt olika saker. Men jag hävdar att politik är det möjligas konst och att det vore dumt att definiera det för snävt. Begreppet rymmer materialförsörjning, -användning och -livslängd, säger Kristian Skånberg.

– Ibland är det bra att enas om en snäv definition, men ibland är det bättre att låta alla, eller i alla fall många, blommor blomma. Däremot är det bra om någon har ett systemperspektiv.

Kristian Skånberg tror att själva hållbarhetsomställningen av samhället kommer att generera mycket ekonomisk aktivitet och därmed åtminstone tillfällig tillväxt. När man är färdig är det däremot osäkert om det sker ytterligare tillväxt.

– Men ekonomisk tillväxt är ett medel, inte ett mål. Om målet är ett hållbart samhälle kanske vi ska mäta något annat än BNP, säger han.

Läs mer: Här blir plasten cirkulär

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Regeringen skärper målen för användning av växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Bland annat sätter regeringen ett nytt mål om att skydda pollinerande insekter.