Cirkulära aktörer välkomnar EU:s överenskommelse

Cirkulär Ekonomi Ett av de viktigaste lagförslagen för övergången till en cirkulär ekonomi. Det anser en cirkulär aktör efter att EU-parlamentet och ministerrådet på fredagen nådde en provisorisk överenskommelse i direktivet om rätten till reparation, även kallat right-to-repair-direktivet.

Cirkulära aktörer välkomnar EU:s överenskommelse
Foto: Adobe Stock

EU-parlamentet och EU:s medlemsstater i ministerrådet har nått en provisorisk överenskommelse kring right-to-repair-direktivet. Syftet är att underlätta för konsumenter att välja reparation i stället för att köpa nytt.

Även om det slutgiltiga förslaget ännu inte lagts fram så pekar cirkulära aktörer ut delar av den kommande lagstiftningen som extra viktiga. Svenska Refurbed, en marknadsplats för rekonditionerade IT-produkter menar till exempel att just kravet på tillverkare att erbjduda reservdelar till proportionerliga priser är viktigt. En annan del av förslaget som välkomnas är ett förbud mot tekniker som tillverkare använder för att förhindra och försvåra reparationer. Det kan till exempel handla om avtalsmässiga hinder och krav på auktoriserade reparatörer.

– Vi ser att det nya förslaget kommer att göra reparationer mer lättillgängliga och ekonomiskt försvarbara. På sikt kommer det att främja den fristående reparationsmarknaden i hela Europa, och leda till högre kvalitet och förmånligare priser för slutkunden, säger Therese Almqvist, marknadsansvarig på Refurbed, i en kommentar.

Annat som föreslås i direktivet är att konsumenter ska kunna begära att tillverkare reparerar produkter som tekniskt går att reparera som till exempel tvättmaskiner, dammsugare eller mobiltelefoner. Förhandlarna vill också att säljarens ansvarsperiod ska förlängas med 12 månader efter reparation av en produkt, samt införa en europeisk onlineplattform för reparation för att underlätta matchningen mellan konsumenter och reparatörer.

– Right to repair är, tillsammans med Ekodesignförodningen, ett av de viktigaste lagförslagen för övergången till en cirkulär ekonomi. Vi är mycket glada över att förhandlarna från rådet, parlamentet och kommissionen nådde fram till en kompromiss. Vi är även nöjda att vi genom våra europeiska samarbetsorganisationer lyckades förankra många progressiva aspekter i förslaget, och övertyga de medlemsstater som hade uttalat sig emot kraven, säger Therese Almqvist.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.