Cirkulär ekonomi: 8 frågor som Romina Pourmokhtari (L) vill driva

Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är en nyckelfaktor i den gröna omställningen. Det var budskapet som Romina Pourmokhtari (L) levererade under sitt tal vid EU:s konferens om cirkulär ekonomi. Utifrån talet har Miljö & Utveckling sammanställt 8 frågor som miljöministern vill driva inom området.

Cirkulär ekonomi: 8 frågor som Romina Pourmokhtari (L) vill driva
På måndagen talade Romina Pourmokhtari (L) för EU:s beslutsfattare om cirkulär ekonomi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Konferensen EU Circular Economy Stakeholder Conference 2023 hölls för sjätte gången och pågick under veckans två första dagar. Konferensen syftar till att föra samman EU:s beslutsfattare inom cirkulär ekonomi, samt lyfta den cirkulära ekonomins roll i den gröna omställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) talade under mötets första dag. Hon inledde sitt tal med att understryka allvaret i den klimatkris som Europa och världen befinner sig i.

– Europa står inför flera utmaningar kopplade till den tredubbla planetära krisen, började hon med att säga.

Därefter talade hon om hur effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare, att förlusten av biologisk mångfald eskalerar och hur föroreningar i naturen drabbar en stor del av EU:s medborgare.

Efter att ha understrukit vikten av att agera kom hon till konferensens huvudtema: den cirkulära ekonomin.

– Omställningen till en cirkulär ekonomi är en nyckelfaktor i den gröna omställningen, sade hon i talet.

Här sammanfattar Miljö & Utveckling Romina Pourmokhtaris (L) viktigaste budskap utifrån talet i 8 punkter:

  1. Främja cirkulära lösningar. Romina Pourmokhtari (L) understrykte vid flera tillfällen vikten av cirkulära lösningar. Hon talade om att utvinning och bearbetning av material står för omkring 50 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden och världens vattendrag samt orsakar stora utsläpp av förorenade ämnen. ”Genom att använda tekniska framsteg och främja innovation för cirkulära lösningar genom juridiska incitament kan vi öka konkurrenskraften för europeiska företag globalt” sade hon.
  2. Blir mer självförsärjande. Vidare betonade Romina Pourmokhtari (L) hur en cirkulär ekonomi kan hjälpa Europa att minska sitt beroende av råvaror från ”instabila och odemokratiska” regimer. ”Genom att hålla våra resurser i regionala kretslopp genom ökad återanvändning och återvinning kan vi stärka den europeiska självförsörjningen. Detta är särskilt viktigt för värdefulla material för nya teknologier som kritiska råvaror och mineraler för batteriproduktion samt för livsmedelsförsörjning och energi”, sade klimatministern.
  3. EU:s förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Därefter kom klimatministern till talets crescendo, nämligen vilka prioriteringar som Sverige under sitt ordförandeskap kommer driva för att EU ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Den första prioriteringen som klimatministern nämnde var EU-förordningen och förpackningar och förpackningsavfall.  ”Förslagets ambition att minska förpackningsavfallet, minska onödiga förpackningar och förbättra återvinning och återanvändning är därför mycket viktig”. De nya reglerna kan också ge förutsägbarhet och investeringstrygghet för företag.” sade Romina Pourmokhtari (L).
  4. Ekodesign för hållbara produkter. Den andra av de tre svenska prioriteringarna som Romina Pourmokhtari (L) nämnde i sitt tal var lagen om ekodesign för hållbara produkter. ”Förordningen om ekodesign för hållbara produkter kommer att göra det möjligt för oss att ställa riktade produktkrav på till exempel hållbarhet, återanvändbarhet och reparerbarhet, för vardagsprodukter som kläder, skor och möbler. Vi hoppas kunna leverera ett rådsmandat under vårt ordförandeskap”.
  5. Avfallstransportförordningen. Den tredje prioriteringen som Romina Pourmokhtari (L) lyfte var avfallstransportförordningen. ”Att införa denna viktiga förordning är också centralt för att motverka illegala avfallstransporter och för att se till att våra avfallsutmaningar inte exporteras till länder utanför unionen”.
  6. Kritiska råvaror. Utöver Sveriges tre prioriteringar lyfte Romina Pourmokhtari (L) ett förslag om kritiska råvaror som är på gång. ”Ett av de förslag som kommer ganska snart är lagen om kritiska råvaror, som kommer att vara ett viktigt steg mot att minska vårt beroende av tredjeländer av kritiska råvaror för den gröna omställningen, såväl som för vårt fortsatta arbete med cirkularitet”.
  7. REACH-förordningen. Därefter nämnde klimatministern i sitt tal vikten av att en reviderad REACH-förordning, samt en oro över att den riskerar att försenas. ”För att uppnå en cirkulär ekonomi måste oroande ämnen ersättas med säkra och hållbara alternativ i varor och material. Om förslaget om den reviderade REACH-lagstiftningen skulle läggas fram av kommissionen under vårt ordförandeskap, skulle jag kickstarta förhandlingarna utan dröjsmål”.
  8. Begränsningar av PFAS. ”Under tiden välkomnar jag det nyligen presenterade breda begränsningsförslaget om PFAS som nyligen utarbetades och presenterades av fem medlemsländer och jag är stolt över att Sverige är ett av dem. Att begränsa farliga ämnen gruppvis är i linje med kemikaliestrategin och kommer att bidra till att uppnå en cirkulär ekonomi”, avslutade Romina Pourmokhtari (L).
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.