Cirkulär ekonomi: 5 nordiska branscher som gynnas

Cirkulär Ekonomi Norden har halkat efter i den cirkulära omställningen. Det visar nya siffror. Därmed finns det ett antal branscher i Norden som har en extra stor potential vinna på att satsa cirkulärt.

Cirkulär ekonomi: 5 nordiska branscher som gynnas
Illustration: Adobe Stock

Ett cirkulärt tänkande kan hjälpa nordiska företag till ökad tillväxt och kostnadseffektivitet samtidigt som regulatoriska risker och risker inom försörjnings minskar. Det anser konsultföretaget Boston Consulting som i en ny rapport pekar ut cirkulära möjligheter för det nordiska näringslivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapportförfattarna konstaterar att den nordiska ekonomin i dag till 6 procent är cirkulär. Med det menar man att 6 procent av de resurser som används kommer från återvunna material. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet som ligger på 12 procent. I EU finns också en ambition att fördubbla den siffran till år 2030. Enlgit Boston Consulting Group finns är ligger den ekonomiska potentialen för nordiska företag att ställa om till cirkulära affärsmodeller i storleksordningen 48 miljarder euro.

I rapporten konstateras slutligen att olika branscher har olika stora möjligheter till omställning och listar fem branscher om kan dra nytta av den cirkulära ekonomin.

  • Förpackningsbranschen

Genom att anpassa förpackningar till återanvändbara, påfyllningsbara och återvinningsbara lösningar kan företag dra nytta av tillväxtmöjligheter som drivs av kommande regleringar. Att i ett tidigt skede arbeta mot målen för återanvändbarhet och återvinning minskar risken för regelbrott och potentiella förluster i försäljningen.

  • Konsumentvaror

Genom att utforska andrahandsmarknader, uthyrning och reparationstjänster kan företag enligt rapportförfattarna både öka sina intäkter och möta efterfrågan på hållbara konsumtionsalternativ. Genom att införliva cirkulära principer som återvunna och hållbara material, reparationstjänster och cirkulär design kan produkter differentieras, kostnader minskas och nya kunder attraheras. Effektiv resursanvändning och förbättrad lagerhantering kan också sänka kostnaderna.

  • Maskin- och industribranschen

Genom tjänstemodeller och cirkulära lösningar, som så kallad PaaS – product as a service –eller renoverade produkter, kan företag enligt rapportförfattarna öka tillväxten och locka prismedvetna och miljömedvetna kunder. Vidare kan cirkulär design och materialåtervinning, som till exempel lättvikts- och modulära komponentlösningar, minska kostnaderna.

  • Metall- och gruvindustrin

Genom att erbjuda koldioxidsnåla produkter och återanvända material och dra nytta kan metall- och gruvföretag enligt Boston Consulting Group både öka sina intäkter och uppnå koldioxidmål. Till exempel kan tillgången till återvunna material öka genom att integrera och förvärva avfallsförvaltningsföretag. Branschen har också stora möjligheter att optimera energiförbrukning.

  • Transportbranschen

Genom att erbjuda mobilitetslösningar som biluthyrning, samåkning och mobilitet som tjänst kan företagen i transportbranschen dra nytta av en marknad som enligt rapportförfattarna i dag har dubbelsiffrig tillväxt samtidigt som efterfrågan på material och tjänster minskar. Återvinning och återanvändning av batterier från elfordon uppges ocksp kunna diversifiera företagens intäktskällor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.