Cirkulär affärsmodell möjlighet för byggbranschen

Byggbranschen Cirkulära affärsmodeller kan minska utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsmaskiner. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför nu en pilotstudie över hur detta kan gå till i praktiken.

Byggnadsarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. Anläggningsmaskiner är den stora boven. Men genom att ta fram affärsmodeller som inkluderar de korrekta livscykelkostnaderna borde man kunna minska utsläppen, menar forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Pilotstudien ska beskriva vad som behövs för att branschen ska börja använda affärsmodeller där utsläpp och energianvändning synliggörs, där utsläppen inkluderas i affärsberäkningar och där beslut om användning av anläggningsmaskiner baseras på korrekta beräkningar av faktiska utsläpp.

Projektet är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram Construction Climate Challenge.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.