Chefer saknar viktig kunskap kring riskhantering

Riskhantering Enligt DuPont Sustainable Solutions årliga globala undersökning bland företagsledare, tycker mer än hälften av de tillfrågade cheferna att ledande befattningshavare inte har tillräcklig koll på de största riskerna som företaget står inför, vilket är en ökning med 35 procent i jämförelse med föregående års studie.

Chefer saknar viktig kunskap kring riskhantering
DuPont Sustainable Solutions

– Om företagsledare vill att deras organisationer ska vara hållbara och välmående är gamla sätt att se på risk allt för bristfälliga i dagens globala företagsmiljö. Med utmaningar kommer många tillhörande risker som chefer på ett framgångsrikt sätt måste förutse och hantera. För att omvandla en organisation måste ledarna integrera risk i företagens affärsstrategi i syfte att engagera medarbetare, öka produktiviteten och driva konkurrensfördelar, säger Davide Vassallo, Global Managing Director of DuPont Sustainable Solutions.

Ledare misslyckas med riskhanteringsprogram

Resultaten från undersökningen visar att det finns en allmän överenskommelse kring vilka egenskaper som är viktiga hos ett framgångsrikt riskhanteringsprogram. Samtidigt visar den att ledare misslyckas med att genomföra dessa i sina organisationer.

Enligt undersökningen lägger chefer inte tillräckligt stor vikt vid risker som kan leda till storskaliga incidenter.

78 procent av deltagarna är överens om att låga risknivåer inte korrelerar med minskad risk, men ändå bekräftar två tredjedelar av cheferna att de känner sig trygga när de ser data som indikerar att risknivåerna är låga eller tenderar mot noll.

Medarbetare saknar tillräcklig koll på primära företagsrisker

Cheferna bekräftar att det finns ett glapp i hur frontlinje-arbetarna hanterar risker. En fjärdedel av deltagarna i undersökningen känner att medarbetarna inte har tillräcklig koll på de primära risker som företaget står inför. Mer än hälften tycker inte att ledande befattningshavare har full koll på de största riskerna som företaget står inför, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med förra årets studie.

DuPont Sustainable Solutions menar att detta är en generell indikation på en växande engagemangsklyfta mellan företagsledare och frontlinje-arbetare, vilket kan förhindra organisationer från att effektivt se och förhindra risker.

Läs mer: Skogsstyrelsen får kraftigt minskat anslag – varslar 124 personer

Fakta

Om undersökningen

DSS årliga globala riskhanteringsundersökning bland företagsledare jämför och mäter mognaden hos operativa riskhanteringsprogram hos företag i många branscher.

Företagsledare från fler än 350 företag deltog i undersökningen som genomfördes mellan maj och augusti 2017. Hälften av deltagarna (52 procent) var ledande befattningshavare (CEO, CFO etc.) och andra hälften (48 procent) var på vd-nivå.

60 procent av de deltagande företagen verkar i hög-risk-branscher så som metall, olja, gas och tillverkning. Drygt två tredjedelar av de deltagande företagen har en global närvaro.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.