Chalmers-studie: Oljeländerna tjänar på global klimatpolitik

Oljeproducerande länder kan på lång sikt komma att tjäna på global koldioxidskatt eller global handel med utsläppsrätter. Det visar en Chalmersrapport, som konstaterar att åtgärderna leder till att kostnaden för alternativen till oljan, exempelvis diesel och bensin baserat på kol, stiger ännu mer än kostnaden för diesel och bensin från råolja. Oljeproducenterna kan höja priset och ta ut en högre vinst i ett sådant scenario.

Slutsatsen går tvärtemot vad som ofta hävdas i den internationella debatten. Opec-länderna har tryckt på för att få in den formulering som nu finns i FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet om att energiexporterande länder ska kunna kompenseras för intäktsminskningar på grund av regleringar av växthusgasutsläppen. Något som trängt ut viktigare åtgärder.

– Det potentiella stödet för minskade oljeexportintäkter behandlas tillsammans med frågan om kompensation till utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringarna. Eftersom flera Opec-nationer har stort inflytande i G77-gruppen har också förhandlingarna om den betydligt viktigare kompensationen till klimatdrabbade länder stannat av, konstaterar Daniel Johansson, medförfattare till rapporten, som ingår i hans kommande doktorsavhandling vid Fysisk resursteori på Chalmers.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.