Certifiering för förnybar energi i fastigheter

En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till miljömässigt och kvalitetsmässigt goda installationer av värmesystem, samt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och flerbostadshus.

Installatörer som jobbar med att installera förnybar energi som till exempel pelletspannor, kaminer, värmepumpar, solvärmesystem och solcellsanläggningar för att producera egen el, kan nu få möjlighet att utbilda sig och ansöka om att få bli certifierade.

Certifieringen kommer ur ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft i december 2012 och som syftar till att främja användandet av energi från förnyelsebara energikällor. De certifierade installatörerna ska få en bred kunskap om till exempel svensk och internationell lagstiftning inom området, samt kring miljöaspekter, kostnads- och lönsamhetskalkyler.

– Ett värmesystem är en stor investering och ska hålla i många år så det är viktigt att det installeras rätt, är energieffektivt och miljöanpassat. Av den anledningen är det därför bra att välja en certifierad installatör, säger Helena Ahlkvist Johansson, projektledare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.