Certifierade processen – nu får NCC miljödeklarera själva

Miljöarbete Ett år tog det NCC att certifiera processen för miljödeklarationer (EPD) för ballast och asfalt från egna anläggningar. Nu kan företaget på egen hand upprätta miljövarudeklarationer, som underlättar för de kunder som vill ha koll på sin klimatpåverkan.

Certifierade processen – nu får NCC miljödeklarera själva
Marie Berglund, NCC. Foto: Pär Johnning/Kristofer Lönnå

Att göra en EPD, en deklaration över en produkts miljöpåverkan, är inte ovanligt. Men att certifiera en hel EPD-process hör inte till vanligheterna. En sådan certifiering har nu NCC Industry genomfört, vilket ger företaget rätt att själva ta fram EPD:er för ballast och asfalt från företagets bergtäkter och asfaltverk i Norden. Marie Berglund, hållbarhetssamordnare på NCC Industry, kallar certifieringen för en win-win, bra både affärsmässigt och för det interna arbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Tidigare har vi gjort EPD:er för enskilda verk och täkter, och det är ju väldigt mycket jobb. Nu har vi, precis som exempelvis Vattenfall och Barilla, certifierat en process för att göra miljövarudeklarationer, säger Marie Berglund.

Mycket arbete bakom certifieringen

För att få certifieringen har NCC Industry fått ta fram datainsamlingsmallar och beskriva sina rutiner för att göra miljövarudeklarationer. Den som ansöker om att certifiera en process har vissa möjligheter att välja enligt vilka standarder certifieringen ska ske. Valet av standard syns på själva deklarationen, och EPD:er är bara jämförbara om samma regelverk använts.

– Vi kan ta exemplet med tändhattar. I den internationella standarden ska du ta med transporten av tändhattarna från tillverkare till kund. Vi köper tändhattar från Kanada. Då blir det lastbil till hamn, båt till Göteborg och transport från Göteborgs hamn till, i detta fall, vår täkt i Uddevalla. I Norge däremot är branschen överens om att räkna alla transporter från norska gränsen. Då följer de den norska varianten. Men eftersom vi finns i alla nordiska länder så använder vi det internationella regelverket, säger Marie Berglund.

Viktigt ha koll på dokumenten

Det var ett omfattande arbete att ta fram processen. Iso-standarder, EN 15804, generella programinstruktioner och produktspecifika regler gicks igenom.

– Det är väldigt många standarder och styrande dokument man måste titta på för att bocka av att alla krav uppfylls, säger Marie Berglund.

– Vi hade koll på processen – den har vi byggt in i vårt verksamhetssystem med rutiner och så – men just att hela tiden jobba enligt regelverket och tolka det på rätt sätt, det var lite tungt.

Strax före jul förra året kom belöningen i form av ett diplom från Bureau Veritas, som stod för certifieringen.

Bra både affärsmässigt och internt

Marie Berglund ser flera fördelar med certifieringen. Rent affärsmässigt är det i vissa upphandlingar en konkurrensfördel att kunna visa en lägre klimatpåverkan jämfört med en konventionell produkt. I sådana lägen är en EPD ett tillräckligt underlag. Men det finns vinster även internt.

– Det är ett gediget arbete, och jag tror att det kommer att vara till nytta för oss, och inte bara för våra kunder som efterfrågar miljöprestanda. Dels är det är en viktig sak att kunna kommunicera miljöpåverkan på ett transparent sätt. Dels lär man sig väldigt mycket om sin process, när man gör miljövarudeklarationen internt, säger hon.

Certifiering av processen ett bra verktyg

Det är en mängd data som ingår i en miljövarudeklaration, allt från energiåtgång till kemikalier och vattenförbrukning. En del data är generiska och hämtas från databaser. Andra är specifika och kommer då framför allt från andra EPD:er. Allt sammanförs i en livscykelanalys, och man kan se hur till exempel energianvändningen fördelar sig mellan olika produkter.

– Vi kan med hjälp av livscykelanalysen undersöka vad som händer om vi till exempel tillför 25 procent förnybart i dieseln, eller byter en dumper mot ett transportband. Du får ett väldigt bra verktyg för att optimera din process internt. På så sätt är arbetet kopplat både till operational excellence (produktionskvalitet) och market excellence, alltså marknadsexcellens, säger Marie Berglund.

Ska följas upp årligen

EPD:er ska uppdateras en gång per år, om miljöpåverkan ökar med mer än tio procent i någon kategori.

– Vi vet ganska väl vilka insatsvaror i processen som ger den största miljöpåverkan. Vi tittar framför allt på de faktorerna och följer upp en gång per år och uppdaterar om nödvändigt. Vi vill naturligtvis även uppdatera om det blivit en förbättring, säger Marie Berglund.

Fördelar för återvunnen råvara

För återvunnen råvara räknas bara transportens miljöpåverkan med. Det märks framför allt på asfalten. Asfaltverket i Uddevalla har till exempel en EPD där det finns ett spann för miljöpåverkan som varierar med andelen återvunnet material.

Marie Berglund poängterar att det inte handlar om någon miljömärkning i vanlig mening.

– Det är ingen Svanenmärkning det här. En EPD beskriver rätt och slätt vilken miljöpåverkan en produkt bär med sig.

Arbetet fortsätter

NCC kommer nu att gå vidare och certifiera produkter från fler anläggningar.

– Nu fortsätter vi och tar fram EPD:er för en terminal i Danmark, en täkt i Norge och en i Finland. Sedan kommer vi att kunna fortsätta göra EPD:er, mycket beroende på om kunden efterfrågar det, säger Marie Berglund.

Men trots certifikatet finns det mer arbete som väntar.

– EN-standarden har uppdaterats, så nu måste vi uppdatera vår process. Nu ska man ta med fler steg i livscykeln. Men det löser vi, säger Marie Berglund.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.