Centrum för alternativa drivmedel

Miljönämnden i västra Götalandsregionen har beslutat sig för att stödja ett nationellt kunskapscentrum för alternativa drivmedel vid Chalmers i Göteborg. Det är tänkt att samla och tillvarata forskning inom området. Kunskapscentrumet ska ge vägledning vilka drivmedel som bäst lämpar sig med utgångspunkt från långsiktig hållbar utveckling. Centrumet vänder sig till producenter av drivmedel, bilindustrin samt annan tung industri och energibolag

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.