Centerpartiet vill se vätgassatsningar

Politik Centerpartiet vill se vätgassatsningar, bland annat genom offentlig upphandling av till exempel vägfärjor. Partiet föreslår också en strategi för ett förnybart energisystem. Rickard Nordin, Centerpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson, menar att Sverige riskerar att hamna i bakvattnet om inget görs.

Centerpartiet vill se vätgassatsningar
Vätgasmacken i Mariestad. Foto: André Nordblom

Sverige behöver tydliga vätgassatsningar och en strategi för ett förnybart energisystem. Det menar Centerpartiets energi- och klimatpolitiske talesperson Rickard Nordin.

Rickard Nordin (C). Foto: Hamid Ershad Sarabi

– Vätgas är en brygga på många sätt. Du har lagringsmöjligheter och kan använda det i alla sektorer. Det kan inte lösa allt, men det är en viktig bricka och pusselbit i det framtida energisystemet, en pusselbit som är helt nödvändig, säger Rickard Nordin till Miljö & Utveckling.

 

Vätgassatsningar återkommande på agendan

Det är inte första gången vätgas är uppe på den politiska agendan, bland annat har Moderaterna tidigare efterfrågat satsningar inom området. Men det har gått trögt för tekniken, som i EU kopplas samman med fossila energikällor och i Sverige kanske mest förknippas med jättesatsningen Hybrit och dess fossilfria stål.

Vätgas kan framställas från vanligt vatten med hjälp av el, till exempel från sol- och vindkraft.

Flera demonstationsprojekt

Ett flertal demonstrationsanläggningar finns runt om i landet, och Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om bland annat Mariestads vätgasmack, satsning på småskalig vätgas i Norrland, ett vätgasdrivet kryssningsfartyg och inte minst försöken att göra Kinnekullebanan och Inlandsbanan fossilfria med hjälp av vätgas.

Därutöver har vätgas funnits med som alternativ vid energilagring i bostadshus, med mera.

Svårt med lönsamheten

Men genombrottet verkar dröja, något som bland annat hänger ihop med kostnaderna. Det är svårt att få lönsamhet utan bidrag. Men Rickard Nordin anser att det kan bli ännu dyrare att vänta och se om någon annan drar utvecklingslasset.

– Det betyder ju också att någon annan kommer att kunna dra fördel av att vara pionjärer. Vi har fantastiska företag, som Powercell, i Sverige. Om vi vill vara ledande kommer det att gynna våra företag och vår omställning. Alla tekniker är dyra i början, men priset förväntas sjunka både på förnybar energi och elektrolysörer. Att hjälpa till på traven kommer att vara en vinst i längden för Sverige, säger han.

EU-pengar ett motiv

Han framhåller också EU:s vätgassatsningar.

– Det kommer väldigt stora satsningar från EU på det här. Det är dumt om inte vi är med och plockar hem de pengarna. Annars kommer någon annan att göra det, och då är det de som får de nya företagen och den nya tekniken.

Varifrån ska elen hämtas?

– Här är fördelen att du kan nyttja elen när det blåser mycket eller solen lyser. Vätgasproduktion behöver inte gå 24-7. Man kan vända på synen, och tänka mer på vad man kan göra när man har för mycket el, inte om man har för lite el.

Hur ser du på Fossilfritt Sveriges vätgasförslag som kommer senare idag? Är ni öppna för att plocka in deras tankar i ert förslag?

– Ja, absolut!

Fakta

Detta är Centerpartiets vätgasförslag

1. Märkning/certifiering. Vätgas kan framställas från fossila källor och C vill se en märkning som visar gasens ursprung. Helst ska den vara global, skriver partiet, men EU-nivå är ett alternativ. Förslag på en sådan märkning har redan varit uppe i EU. 2. Mer kunskap. Centerpartiet vill se analyser av kostnadseffektivitet för bränslecellsfordon relativt batterifordon, elvägar relativt vätgasmackar. Vätgasen behöver komma in i kalkylerna för framtidens transportsystem, menar partiet. 3. Krav på emissionsfrihet, inte bara fossilfrihet. Vätgasbilar alstrar färre partiklar än bilar med förbränningsmotor. 4. Strategi för förnybart energisystem med bred ansats. Strategin bör ta med systemlösningar och vara sektorsöverskridande. 5. Implementationsplan. Men inte förrän utredningen av vätgasens potential är avklarad. 6. Stötta vätgasprojekt. Uppskalning är nyckeln till lönsamhet, menar C, som vill att de vätgassatsningar som redan görs ska få hjälp på traven att växa. 7. EU. EU-direktivet om infrastruktur för alternativa drivmedel innebär också möjlighet att söka pengar – om det finns en handlingsplan. 8. Forskning och innovation. C vill se ett sammanhållet finansieringsprogram inom området. 9. Offentlig upphandling. Trafikverket borde få i uppdrag att handla upp en bränslecellsbåt/fartyg, till exempel en vägfärja. Även vätgaståg kan vara lämpliga att handla upp.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.