Centerpartiet vill se grönt spår för företag

Politik Centerpartiet vill införa snabbspår för företag med gröna affärsidéer.

Centerpartiet vill se grönt spår för företag

Centerpartisten Kristina Yngwe befinner sig i riksdagen när hon svarar på frågor och när hon svarat på den sista måste hon rusa iväg till kammaren för votering.

Vilken är den viktigaste miljöpolitiska frågan?

– Klimatfrågan är allt överhängande.

Vilka miljöskatter planeras?

– Grön skatteväxling är viktigt. Vi har lagt förslag om att ta bort undantag för beskattning av fossila drivmedel för olika industriella verksamheter och för förmånsbilar ska skatten också förändras.

Vilka nya lagar miljölagar föreslår C?

– En viktig lag för grönt företagande är att komma tillrätta med de långa tillståndsprocesserna. Vi vill se ett grönt spår för företag som vill energieffektivisera eller har en annan grön idé.

Hur åtgärdas luftkvaliteten i städer?

– Vi vill ge kommunerna verktyg att bestämma mer själva, som vilka fordon som ska omfattas av trängselskatter till exempel.

Hur ser du på de 16 miljömålen inför år 2020?

– Det oroande att så få miljömål ser ut att uppnås. Vi tycker att målen ska ses över.

Vad kan göras i Sverige för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Det som behövs är konkreta åtgärder som att ställa om trafiken. Det är viktigt att det görs inom EU.

Hur ser partiet på energiförsörjningen?

–Vi står för sol, vatten, vind och bioenergi. Vi tycker inte att kärnkraft är en del av framtidens energimix.

Hur kan kommunernas klimatarbete underlättas?

– Det är viktigt att decentralisera ansvaret så att kommunerna kan fatta beslut om trängselskatter, miljözoner och annat.

Hur kan hållbarhetsarbetet hos företagen underlättas?

– En sak är det gröna spåret för tillståndsprocesser, en annan är rotavdrag för klimat. Det gynnar till exempel företag som sätter upp solceller.

Vilka är era transportpolitiska mål?

– Höghastighetståg behövs. Hastigheten ska vara hög och finansiering kan göras utanför budgeten. Klimatsmarta bilar ska ge en bonus på upp till 100 000 kronor. De sämsta bilarna ska beläggas med en avgift. För flyget ser vi krav på inblandning av förnybart bränsle och landningsavgifter utifrån vad som finns i tanken.

Vilka förslag har C för kemikalier?

– Det är viktigt att EU:s lagstiftning Reach uppdateras så att det går att plocka bort hela grupper av kemikalier. Kemikalieskatten ska utvidgas och kontrollen på marknaden bli bättre.

Vad kan göras åt VA-verkens eftersatta underhåll?

– Riktlinjer för hur reningsverk ska hantera läkemedelsrening, kopplat till investeringsstöd.

Vad ska vi göra med Östersjön?

– Vi satsar i vår budget på en vattenmiljard som omfattar åtgärder för Östersjön. Vi vill också att man ska titta på återföring av fosfor från reningsverk.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.