Centern kritiseras av Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens rapport ”Riksdagspartiernas miljöpolitik 1998-2002” utgår från den enkät som SNF skickade ut inför förra valet. Nu har partiernas agerande under de fyra senaste åren granskats i centrala riksdagsdokument.

SNFs slutsats är att centerpartiet framstår som en besvikelse ur miljösynpunkt. Bland annat har partiet, enligt rapporten, motsatt sig skattehöjningar på diesel, trots att man sade sig vilja höja skatterna på fossila bränslen 1998. Centern har inte heller velat ta bort subventionerna till vattenkraften och vill försvaga miljöskyddet i grundlagen.

– Av erfarenhet har vi en relativt hög förväntan på centerpartiet i miljöfrågor. Ur det perspektivet är centern en besvikelse, eftersom man inte håller ställningarna. Fortfarande är dock miljöprofilen högre än hos kristdemokraterna och moderaterna, framhåller Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

SNF ger regeringen och samarbetspartierna beröm för att de bland annat har satsat på att köpa in mark för naturvårdsändamål och biotopskydd. Det resultatet är bättre än vad socialdemokraterna utlovade 1998. Samarbetspartierna bidragit till förbättringarna och hjälpt socialdemokraterna, menar SNF.

I rapporten får dock regeringen kritik för energiuppgörelsen och agerandet när det gäller avverkning av naturskogar på statlig mark. Socialdemokraterna har också tagit ställning mot att via majoritetsbeslut bestämma miniminivåer på miljöskatter och avgifter inom EU.

Läs mer på www.snf.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.