Cementa underkänner domstolens kompetens

Rättsfall Cementa är på krigsstigen efter underkänd täktansökan i högsta instans.
Hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb ifrågasätter nu rättens kompetens.

Cementa underkänner domstolens kompetens
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och HeidelbergCement norra Europa. Pressbild: Cementa

Mark- och miljööverdomstolen underkände den miljökonsekvensbeskrivning som Cementa presenterade i sin ansökan om utökat tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. Den hade så ”väsentliga brister” att den inte ens går att pröva, ansåg domstolen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Detta har hänt

2011

1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

2015

Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

2017

December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

2018

Cementa gör kompletteringar av ansökan.

2019

September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2020

Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen.

Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

2021

6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd.

10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd.

25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.

30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.

31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löper ut.

Cementa går till motattack

” Vi menar att skälet till avvisningen antingen var att Mark- och miljööverdomstolen till skillnad från mark- och miljödomstolen inte förstod underlaget eftersom de saknade hydrogeologisk kompetens, eller att just de domarna satte beviskraven så högt att inte ens Cementas extremt gedigna underlag var tillräckligt, svarar Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och HeidelbergCement norra Europa, i ett mejl till tidningen.

Så påverkar hårdare miljökrav

Flera experter har pekat på att hårdare miljökrav inom vattenområdet kan påverka Cementas möjlighet att få förnyat och utökat tillstånd.

”Cementas ansökta verksamhet eller själva ansökan möter inte hinder i vattenlagstiftningen”, är Karin Comstedt Webb kommentar till det.

Cementas kalkbrytning i Slite påverkar ett område med stora naturvärden och känsliga Tingstäde träsk. Sjön förser bland annat Visby med dricksvatten.

Cementa vill bygga allmänt vattenverk

Länsstyrelsen har pekat på att Cementas verksamhet har effekt på grundvatten och tillrinning. Att bolaget pumpar ut vatten i havet är ett problem.

Hur ser Cementa på oron för att dricksvattnet på Gotland hotas långsiktigt?

”Ett förnyat långsiktigt täkttillstånd i Slite kommer att bidra till att förbättra vattenförsörjningen på norra Gotland. Med det ges nämligen Cementa förutsättningar att arbeta vidare med det vattenverk för dricksvatten som redan påbörjats. Här kan vatten tas om hand, renas, magasineras och istället bli ett stort tillskott under torrare perioder”, framhåller Karin Comstedt Webb.

Här kan du läsa domstolens skäl till att avvisa.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.