CDP: Endast en bråkdel av europeiska företag har trovärdiga klimatplaner

Klimat Europeiska företag säger att de vill minska ditt klimatavtryck, men endast fem procent har trovärdiga klimathandlingsplaner med konkreta åtgärder för att nå dit. Det visar en färsk rapport av den ideella miljöorganisationen CDP och det globala managementkonsultbolaget Oliver Wyman.

CDP: Endast en bråkdel av europeiska företag har trovärdiga klimatplaner
Endast en bråkdel av europeiska företag har trovärdiga klimathandlingsplaner, enligt en ny rapport. Foto: Adobe Stock.

Rapporten har analyserat omkring 1500 företag, vilket är cirka 75 procent av alla företag på den europeiska aktiemarknaden. Resultatet visar att nästan hälften, 49 procent, av de europeiska företagen uppger att de planerar att utveckla företagsverksamheten för att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Trots dessa löften slår rapporten fast att mindre än fem procent av företagen har trovärdiga klimathandlingsplaner. Det vill säga planer som innehåller två tredjedelar av de nyckeltal som enligt CDP är väsentliga samt tydliga riktlinjer för utsläppsminskningar

– Många övergångsplaner saknar fortfarande viktiga detaljer, särskilt när det kommer till att överföra strategiska klimatmål till konkreta åtgärder och samtidigt involvera hela värdekedjan. Denna grad av konkretion är avgörande om företagen vill kunna styra sin verksamhet genom övergången och på ett trovärdigt sätt visa för sina intressenter att de är på väg att uppfylla klimatmålen, säger Cornelia Neumann, partner på Oliver Wyman i en kommentar.  

Svenska företag presterar dock bättre än det europiska genomsnittet. Rapporten slår fast att tio procent av svenska företag har trovärdiga klimatplaner.

Rapporten har också undersökt vilka åtgärder som företag planerar att vidta inom biologisk mångfald, avskogning och vattenförsörjning. Resultat visar att endast sju procent av företagen rapporterar tydliga mål för detta.

Vidare uppmanar författarna bakom rapporten företagsledare att jobba snabbare för att inte ”halka efter” i samband med att EU:s obligatoriska hållbarhetsredovisning, CSRD, träder i kraft 2024. De nya reglerna innebär att företag blir skyldiga att rapportera sin hållbarhetsredovisning i sin verksamhetsberättelse och redovisa en plan för en klimatomställning i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Enligt rapporten är det just nu endast en bråkdel som lever upp till kommande krav.

– Eftersom förväntningarna på att företag ska inkludera miljö i sin övergångsplanering stiger, visar rapporten att många företag fortfarande måste bättra sig och visa investerare, långivare och beslutsfattare att de är redo att agera. Företag kan inte uppnå netto-noll utan att ta ansvar över sin miljöpåverkan, och vi har ingen tid att slösa, säger Maxfield Weiss, Verkställande Direktör på CDP i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.