CCS-tekniken står och stampar

Åsikterna om CCS-tekniken, som innebär att man fångar in och lagrar koldioxid under marknivån, går isär. Enligt en ny rapport står tekniken och stampar, trots att potentialen är stor.

I rapporten från Worldwatch Institute visar det sig att den globala finansieringen av tekniken 2011 är oförändrad jämfört med tidigare år. USA leder ligan när det kommer till finansiering av storskaliga projekt, följt av EU och Kanda.

Idag finns 75 storskaliga CCS-projekt i olika utvecklingsstadier i 17 länder. Åtta stycken är i full gång, men det är en siffra som inte har ändrats sedan 2009.

– Kapaciteten behöver öka åtskilliga gånger från dagens innan CCS kan bidra till förändringar gällande de globala utsläppen, säger rapportens författare Matthew Lucky.

Han påpekar att det krävs stora investeringar för att utvecklingen ska gå framåt i den takt som krävs för att göra någon nytta. Enligt rapporten krävs det i genomsnitt globala investeringar på 5–6,5 miljarder dollar per år fram till 2020 för att utveckla tekniken.

Det finns också fler faktorer än pengar som avgör teknikens framtid. Tidigare i år gick amerikanska Environmental Protection Agency, EPA, ut med ett förslag om att reglera koldioxidutsläpp från energianläggningar. Ett resultat av det kan bli att energiproducenter i USA kommer bli tvungna att bygga anläggningar som kan ta hand om utsläppen, bland annat genom användning av CCS-teknik. Även diskussionen huruvida CCS ska få användas som CDM-projekt kan avgöra teknikens framtid.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste