Carlgrens luftslott

Ett luftslott. Det är vad som blev kvar av den stora anslagsökningen till värdefull skog som miljöministern i fjol lovade till 2011, visar ett nytt avslöjande.

Carlgrens luftslott

Tidningen Miljöaktuellt kunde igår avslöja att regeringen har fått det att framstå som att anslaget för inköp av värdefull skog skulle öka med 190 miljoner kronor 2011 jämfört med året innan. I själva verket rörde det sig om kreativt räknande, visar avslöjandet. Flera olika utgiftsposter för 2011 hade slagits samman och sedan jämförts med en enda utgiftspost för 2010. I realiteten, menar Miljöaktuellt, handlar det bara om 29 miljoner kronors ökning under 2011.

Beklagar felet

I en skriftlig kommentar från miljöminister Andreas Carlgrens pressekreterare Lennart Bodén bekräftas räknemissen. ”Efter frågor från en miljötidning har miljödepartementet konstaterat att det använts en felaktig sifferuppgift vid extern kommunikation kring budgetanslaget för skydd av värdefull natur.”, står det i kommentaren. Vidare skriver man att miljöministern har fått felaktiga uppgifter och att man beklagar detta.

Dock har man en annan bild om storleken på räknemissen, bland annat på grund av att anslaget i budgetpropositionen för 2011 anses som en helt ny post som inte kunde jämföras med en identisk post från året innan. Miljödepartementet menar att anslaget för skydd av värdefull natur ökar med cirka 85 miljoner kronor under 2011, inte ”nära 185” miljoner kronor som slagits fast i det underlag som skulle kommuniceras externt. Frågan är alltså om det rör sig om en räknemiss på 161 eller 100 miljoner kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.