Carlgren hoppas på 30-mål inom EU

Miljöminister Carlgren hoppas på en höjd klimatribba inom EU. Det var budskapet på väg mot miljöministrarnas råd under fredagen. Men det återstår fortfarande många om och men.

Nyligen presenterade EU-kommissionen sin rapport om att krisen och stigande oljepriser gjort det billigare att uppfylla EU:s klimatmål. Analysen skickades vidare till bland annat parlamentet, men det stod klart att en höjning av 20-målet inte var att vänta inom kort.

Dock har frågan inte lagts i malpåse. När miljöminister Andreas Carlgren idag åker till Luxemburg för att delta i ministermöte står kommissionens budskap på agendan.

I ett pressmeddelande säger Carlgren att Sverige stöder en ambitionshöjning, att målet för minskade koldioxidutsläpp inom EU till 2020 går från 20 till 30 procent.

– Sveriges nationella mål för att minska klimatutsläppen är 40 procent till 2020, vilket är mer ambitiöst än EU-målet. Det svenska målet kommer att uppfyllas och Sverige kommer att verka för att EU går till 30 procents minskning så snart förutsättningarna föreligger, säger Andreas Carlgren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.