Byråkrati på kollisionskurs

Även om en kommun eller region har politiska mål och god kunskap om hur ett mer miljöanpassat transportsystem skulle kunna utvecklas så ställs detta ofta mot andra mål om till exempel ökad handel och ekonomisk tillväxt. Det gör att transportomställningen går långsamt, enligt en ny rapport.

Byråkrati på kollisionskurs

Det är VTI- Statens väg- och transportforskningsinstitut som har analyserat besluts- och planeringsprocesser i två kommuner och en region; Örebro, Borlänge och Skåne. Rapporten, författad av Robert Hrelja, beskriver hur politikers och tjänstemäns ställningstaganden och kompromisser mellan olika konkurrerande mål påverkar planeringsprocessernas utfall. Till exempel visar fallstudien Örebro hur kortsiktiga kommunala beslut ledde till mer transporter med bil när målen om ekonomisk tillväxt fick förtur över miljömålen.

I Borlänge var politikerna tvungna att väga olika mål mot varandra i anslutning till att Ikea etablerade sig på orten. Trots ambitionen om att hantera negativa konsekvenser av företagets bilbaserade handelskoncept, och satsa på gång- cykel- och kollektivtrafik till varuhuset, så blev det i slutänden en konventionell lösning med fokus på biltrafik och storskaliga väginvesteringar. Enligt VTI visar dessa exempel hur kommuner låser sig fast i bilbaserade transportsystem, trots politiska mål om motsatsen.

Skåne bra exempel

Region Skåne står för framgångsexemplet mellan fysisk planering och kollektivtrafik. Med en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik ökade attraktiviteten på ny bostadsbebyggelse i regionen.

Rapporten ger två förslag på hur omställningen till ett mer miljöanpassat transportsystem kan snabbas på. Det första är att förändra lagstiftning och regelverk för kommunalt beslutsfattande och planering. Det andra är att inom rådande lagstiftning utnyttja kommunernas ekonomiska drivkrafter för att driva på en mer miljöanpassad samhällsplanering, som i Skåne. VTI föreslår att framtida forskning ska studera den möjligheten mer i detalj.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.