Byggföretag går samman för hållbarhet

I ett nytt initiativ vill den nordiska byggbranschen visa att det finns gemensamma värderingar kring hållbarhet. Hittills har 20 företag skrivit under.

Byggföretag går samman för hållbarhet

Nordic Built kallas projektet som leds av Nordiska Ministerrådet och som lanserades den 7 augusti i Oslo. Bland de 20 företag som skrivit under de gemensamma värderingarna finns två svenska företag, NCC och Skanska. I de övergripande ambitionerna ingår att företagen vill skapa en byggnadssektor som flyttar fram gränserna för hållbarhet genom innovativa värderingar och en hög kunskapsnivå. Men också mer konkreta mål som att branschen ska uppnå nollutsläpp över hela livscykeln. Planen är att mellan 2012 och 2014 skapa en plattform för hållbart byggande, anordna en tävling för att få fram idéer och visa upp goda exempel samt att skapa större förändring i branschen genom att öka användningen av nya koncept. Därtill kommer det att anordnas workshops.

Staffan Haglind, Green Business Officer på Skanska, menar att de genom att kombinera gruppens olika styrkor kan göra Norden ledande på hållbart och grönt byggande.

– Det blir ett viktigt verktyg inte bara för att utveckla branschen, men också för att nå ut till resten av världen med våra ambitioner och vår kompetens.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.