Bygg- och fastighetssektorn i avtal om hållbart byggande

Totalt 44 kommuner och ledande företag inom bygg- och fastighetssektorn undertecknade tisdagen den 22 maj en överenskommelse med regeringen. De åtar sig att arbeta för en hållbar bygg- och fastighetssektor, bland annat genom att minska energianvändningen och i större utsträckning använda sig av förnybara energikällor.

Överenskommelsen ingår som en del av Bygga-bo-dialogen som är ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för konkreta insatser för en hållbar bygg- och fastighetssektor.

Nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning utgörs av energianvändningen i bostäder och lokaler.

– Hur vi bygger och bor har stor betydelse i arbetet mot klimatförändringen. Företagens insatser för energieffektivisering och användande av byggmaterial som är bra för miljön är avgörande i den fortsatta omställningen, uppger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar till överenskommelsen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.