Brister i massuppfödning av insekter som mat

Forskning Enligt två forskare från Sveriges lantbruksuniversitet saknas det i dag viktig kunskap kring vilka effekter massuppfödning av insekter kan ha på miljön. Bland annat nämns scenarion där insekterna smiter ut i det vilda och påverkar ekosystemen.

Brister i massuppfödning av insekter som mat
Åsa Berggren

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om allt från vilka arter som är lämpliga att föda upp till etiska aspekter på massuppfödning.

Det skriver forskare från SLU i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Trends in Ecology and Evolution.

– Annars riskerar vi att ersätta ett miljöproblem med ett annat. Nu är de flesta företag fortfarande små, men industrin växer och riskerna ökar. Det är viktigt att forskningen kan förse branschen med kunskap, säger Åsa Berggren, professor i ekologi på SLU i ett pressmeddelande.

Sätta tydliga gränser

Det handlar till exempel om vilka arter som lämpar sig bäst för uppfödning och vilket livsstadium de ska födas upp till. Det behövs gränser för uppfödning av arter i länder där insekterna inte förekommer naturligt, där de kan rymma och ställa till med problem i ekosystemen.

En annan viktig fråga är vilket foder som är bra både för insekternas hälsa och miljön. Ur hållbarhetssynpunkt är det en fördel om insekterna äter sådant inte vi kan äta själva, till exempel biprodukter från dagens jordbruk eller grödor som också gynnar den vilda biologiska mångfalden. En gröda som Åsa Berggren och hennes kollegor tittar närmare på är rödklöver, som kan fungera som mat åt syrsor samtidigt som blommorna är en tillgång för många vilda insekter, bland annat pollinatörer.

Bär insekterna på smittor?

Matsäkerhet och etik är också relativt outforskade områden. Insekterna kanske kan bära på smittämnen som kan utgöra risker för människor.

Fortfarande finns tid att öka kunskapen och SLU är ett av de universitet som har kommit igång med forskning om matinsekter. Artikeln i Trends of Ecology and Evolution uppmanar fler forskare att intressera sig för detta område.

– Insekter har absolut potential att bli en bra, hållbar och användbar födokälla, men det är inte så enkelt som att bara börja föda upp insekter. Det är mycket forskning som behöver göras, säger Åsa Berggren.

Läs mer: Inventera nyckelbiotoper – för skogsnäringens skull

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.