Bristande tillsyn av förpackningsinsamling

Kommunerna behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn över att förpackningsproducenterna anordnar insamlingssystem för förpackningar och tidningar, visar en utvärdering från Naturvårdsverket där man undersökt hur producentansvaret fungerar.

De menar att kommunerna har små möjligheter att bedriva tillsyn mot en enskild producent på grund av att insamlingen i praktiken sköts av materialbolag som ägs av branschorganisationer och förpackningsproducenter.

– Vi måste ge kommunerna bättre möjligheter att bedriva en tydlig och effektiv tillsyn i de här frågorna. Därför föreslår vi att alla förpackningsproducenter ska vara anslutna till ett av Naturvårdsverket på förhand godkänt insamlingssystem. Det innebär att kommunens tillsynsmyndighet kan agera direkt mot producenternas materialbolag om till exempel insamlingssystemen är bristfälliga i en kommun, säger Sanna Due, handläggare på Naturvårdsverket.

I stort sett fungerar dock producentansvaret bra i Sverige enligt Naturvårdsverkets utvärdering.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.