Brist på biodrivmedel efter första juli

Biobränsle Efter första juli väntas brist och prishöjning för biodrivmedel, framförallt för HVO. Då börjar de nya kraven på inblandning av förnybart i drivmedel för fordon att gälla.

Brist på biodrivmedel efter första juli

Den första juli ska leverantörer av drivmedel öka inblandningen av biodrivmedel i både bensin och diesel, med  2,6 respektive 19,3 procent. Kvoten ska därefter öka successivt.

Preem förbereder sig för kraven med satsningar i nya råvaruanläggningar för restprodukter från svenska skogen, som tallolja. lignin, sågspån med mera. Men kravet på inblandning innebär, enligt Helena Samuelsson, kommunikationschef hos Preem, att efterfrågan bara för svensk del motsvarar nästan hälften av hela EU:s produktion av HVO.

Transportföretaget Bring som ska köpa biodrivmedel räknar också med att det kan bli brist framöver, framförallt på HVO som framställs av växt- och djurfetter och kan användas i vanliga fordon utan extra anpassning.

– Leverantörerna signalerar att det blir brist och att priset kommer att höjas. Men exakt hur det blir kan ingen säga, berättar miljöchefen Catherine Löfquist.

Grön linje äventyras

Vid årsskiftet kommer ytterligare en skärpning på drivmedelsfronten, med krav på vilka råvaror som får användas. Risken finns då att Bring inte kan få tag på de biodrivmedel som behövs för att upprätthålla den miljöprofil som företaget utvecklat, med 85 procent inblandning för de tunga transporterna.

– Vi ska ut på ett gungfly. Risken finns att vi får tanka vanlig diesel, med förödande konsekvenser för vårt hållbarhetsarbete, säger Catherine Löfquist.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.