Brett samverkansprojekt för storskalig CCS-lösning

Klimat Koldioxidinfångning och -lagring betraktas som en viktig del i klimatomställningen. Ett samverkansprojekt har nu inletts i Göteborgsregionen för att bygga en storskalig logistik- och infrastrukturlösning för CCS.

Brett samverkansprojekt för storskalig CCS-lösning
En storskalig CCS-lösning har presenterats av CinfraCap. Illustration: CinfraCap.

CCS, Carbon Capture Storage, innebär att koldioxid fångas in och omvandlas till flytande form med hjälp av högt tryck och låg temperatur. Därefter kan den transporteras iväg för lagring under havsbotten för att på så sätt minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Om koldioxiden fångas in från en biogen källa genom så kallad bio-CCS är det även möjligt att åstadkomma minusutsläpp och kolsänkor.

Logistik- och infrastrukturlösning

I Göteborgsregionen har nu samverkansprojektet CinfraCap inletts mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

I en förstudie presenteras möjligheterna till en gemensam logistik- och infrastrukturlösning, bland annat med förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in, hur mellanförvaring ska ske före lastning, vilka tillstånd som ska krävas och vilka risker som finns.

Öppen för tredje part

Projektet har potential att, enbart från parternas egna anläggningar, kunna lagra cirka två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar 75 procent av utsläppen från inrikes transporter i Västra Götalandsregionen. Men infrastrukturen är också tänkt att vara öppen för alla via en tredjepartsanslutning, vilket ger ytterligare potential för mängden hanterad koldioxid per år.

Karin Lundqvist, projektledare CinfraCap.
Karin Lundqvist, projektledare CinfraCap.

– Detta är en unik lösning som Göteborg och Sverige kan bli först i världen med, säger projektledare Karin Lundqvist från Preem i en kommentar. Det finns stora fördelar med att samarbeta för att bygga infrastruktur för koldioxid och nu vet vi att en storskalig satsning på CCS i Västsverige är möjlig.

Energimyndigheten har genom sin klimatsatsning Industriklivet finansierat halva kostnaden för förstudien. Parterna kommer nu att fortsätta diskussionerna kring samarbetet för att se på möjligheterna till en realisering.

– Det är ett mycket kostsamt projekt att genomföra och här krävs stöd från stat och myndigheter samt ekonomiska incitament för att säkra investeringsviljan, säger Karin Lundqvist.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.