Bred kemikalieskatt kan bli verklighet

En bred kemikalieskatt på konsumentprodukter som kläder, skor och hemelektronik som innehåller bland annat kvicksilver, biocider och ftalater. Det är något som Kemikalieinspektionen vill utreda vidare.

Bred kemikalieskatt kan bli verklighet
Anette Andersson

I rapporten När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? från Kemikalieinspektionen slår myndigheten fast att ekonomiska styrmedel i många fall är bra komplement till olika regleringar för att uppnå en säkrare kemikaliehantering.

– Även skatter är ett lämpligt sätt att styra bort konsumtionen från varor som innehåller olämpliga kemikalier, det vill säga sådana kemikalier som orsakar negativa hälsoeffekter, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Myndigheten har tagit fram ett antal förslag på områden som de vill utreda vidare för en miljöskatt. Det mest omfattande förslaget är en bred kemikalieskatt på konsumentprodukter som innehåller ftalater, biocider, kvicksilver, högfluorerade ämnen eller bromerade flamskyddsmedel.

– Skatter på varor som innehåller dessa ämnen skulle kunna minska den sammanlagda exponeringen som konsumenterna utsätts för samtidigt som det blir lättare för miljöanpassade alternativ att komma in på marknaden, säger Nina Cromnier.

Tanken är att importörer eller producenterna själva blir skyldiga att deklarera innehållet i sina varor och betala skatt därefter. Utredningen presenterades för miljöminister Lena Ek i förra veckan, den 14 februari.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.