Bråttom bilda Reach-forum

Dela kostnader, undvika dubbeljobb och få del av andras kunskaper. Trots fördelarna är företagen sega med att bilda de kemikalieforum som Reach kräver.

Bråttom bilda Reach-forum

För stora företag väcker nog inte ordet Reach samma oro som för mindre, som saknar kompetens och resurser för att ha stenkoll på den i mångas ögon snåriga lagstiftningen. Därför är det kanske än mer upplyftande för små företag att höra att det finns möjligheter att slå sina huvuden ihop och dela kunskaper och kostnader. Och att Reach-lagstiftningen faktiskt kräver det.

För varje Reach-ämne som ska registreras ska ett forum för informationsutbyte bildas, på engelska kallat Substance Infomation Exhange Forum, SIEF. I forumet ingår företag som tillverkar eller importerar ämnet eller en produkt som innehåller det.

– Tanken är att företagen ska dela data med varandra, delvis för att undvika onödiga tester. Man ska även enas om en gemensam klassificiering och märkning av ämnet, berättar Inger Cederberg vid Kemikalieinspektionen, som jobbar intensivt med att nå ut med information om SIEF till företagen.

Ju tidigare desto bättre

Men det börjar bli brådis. Syftet med att utbyta kunskaper är att underlätta den stundande ämnesregistreringen till Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Och tiden kryper allt närmare deadline. 2018 ska allt vara registrerat, men hanterar man över 1000 ton av en kemikalie ska allt vara klart redan 1 december 2010. Redan i fjol förhandsregistrerade företagen kemikalierna, men inför den stora registreringen krävs mer omfattande dokumentation. Ju tidigare man samlas i forum, desto större möjligheter att dela information och kostnader.

– Tanken är att man ska kunna dela på kostnaden på ett rättvist sätt. Har man bara ett ton av ett ämne behöver man inte lämna lika mycket data som de som har mer och då ska du bara betala för det du behöver, poängterar Inger Cederberg.

Steg för steg

Så hur bildar man ett forum? När företaget förhandsregistrerade ämnen användes portalen Reach IT. Där finns listor över företag som hanterar liknande ämnen och över de forum som redan skapats. Här kan företag också välja att bilda ett nytt forum. Via en sajt som varje forum får tillgång till kan medlemmarna utbyta erfarenheter och data, oftast sker också mejlkontakt. Just att dela uppgifter är något som väcker oro bland en hel del företag av konkurrensskäl. Enligt Inger Cederberg är den obefogad.

– Det finns en rädsla för att man ska behöva lämna ut sådan information, men man ska inte behöva yppa affärshemligheter.

Medlemmarna i forumet ska gemensamt utse en ledande registrant, vanligtvis det företag som producerar mest av ämnet eller som har mest data. Registranten lämnar in alla gemensamma dokument till Europeiska kemikaliemyndigheten. Därtill ska alla lämna in företagsspecifika uppgifter.

En möjlig förklaring till varför arbetet gått så pass segt är att det är upp till företagen själva att utse registranten och att det innebär obetalt merarbete. Men det måste göras.

– Det har varit svårt att komma igång, konstaterar Inger Cederberg. Ett plus är att man som registrant kan få bra överblick. För att underlätta arbetet har vi startat en kampanj med information på vår sajt och Echa anordnar workshops för registranter. För samtliga företag är det avgörande att allt kommer in i tid för att de ska få sätta ut ämnet på marknaden.

Nyttiga länkar

Kemikalieinspektionen: www.kemi.se, här finns svar på vanliga frågor, bästa tipsen för att komma igång och allmän info om Reach och forumen.

Europeiska kemikaliemyndigheten: www.echa.europa.eu, här finns vägledning på svenska och svar på frågor.

Reach IT-portalen: www.reach-it.echa.europa.eu

Läs också: ”Många företag vaknar för sent” i M & U nr 3 2009.

Fakta

Kom igång med SIEF

1. Gå in på Reach-IT-portalen och se vilka andra företag som förhandsregistrerat samma ämne.

2. Finns det redan ett forum kan du gå med i det, annars kan du bilda ett via portalen.

3. Kommunicera med de andra medlemmarna och utse en ledande registrant. Som registrant finns det workshops, vägledningar och annat nyttigt. Mer info på Echas sajt.

4. Gå igenom vilken typ av dokumentation som krävs, vilka befintliga data och tester som medlemmarna har tillgång till och vilka ytterligare studier som behöver göras för att kunna enas om klassificering av ämnet och annan information som ska lämnas till Echa.

5. Kom överens om hur ni ska dela på kostnaderna för de tester som har utförts eller måste göras framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.