Bra göra gas från gräs enligt Lundaforskare

Transport 370 hektar grönyta i Helsingborg kan förse 250 gasbilar med drivmedel. Den slutsatsen drar forskare vid Lunds universitet som undersöker hur hållbara samhällen kan se ut.

Bra göra gas från gräs enligt Lundaforskare
Helsingborgs gräs kan bli gas. Foto: StockAdobe

I Helsingborg finns stora gröna ytor. Forskarna Michael Johansson och Torleif Bramryd vid Campus Helsingborg, Lunds universitet, har studerat hur gräset som växer där, ska kunna bli urban biomassa. De har kommit fram till att om det blir biogas, kan det driva 250 bilar ungefär 1 500 mil per år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Ängar ska skördas regelbundet eftersom de mår bra av det. Det vi har undersökt är alltså hur materialet kan skapa nytta för vår miljö även när det klippts ned, säger Michael Johansson, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Vill studera hela Skåne

I själva verket finns det ännu mer att hämta, med gräs från våtmark och golfbanor. Det skulle kunna ge flera gånger mer biogas till bilarna. Målet är nu att skala upp studien till hela Skåne.

– Tänk om vi lät hela Skånes stadsängar nyttjas så här? Det vore fantastiskt, säger Michael Johansson.

Logistik avgör

Ett av problemen de studerat är transporter och var en anläggning bör ligga, i förhållande till gasanläggning, råvara och konsumenter.

– Om man till exempel vill använda stadsgräs i en anläggning som annars använder material från jordbruket så bör anläggningen kanske ligga närmast den största resursen. Troligen är det i sådana fall jordbruk och lantbruk, säger Michael Johansson.

Forskarna är överens om att konceptet kan användas i hela landet, även om de inte sett på det hela ur ett nationellt perspektiv.

Näring till jordbruk

Michael Johansson säger att biogasen kan ge möjligheter att öka kretsloppet mellan stad och land. Resterna från biogasanläggningen kan till exempel bli näring i jordbruket. Med det följer relativt långlivat kol, och marken blir då en form av kolsänka.

– Det ger en dubbelt positiv klimateffekt, konstaterar Michael Johansson.

Anläggning finns

Forskningsprojektet påbörjades år 2019. Rapporten Biogaspotential från långgräs på urbana gräsytor – förstudie med Helsingborgs stad som case har gjorts tillsammans med Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Lantbrukarnas riksförbund.

Det finns en anläggning i Trelleborg som redan idag kan hantera gräset och utvinna biogas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.