Böter för småskräp i sommar

Med en ändring i miljöbalken som ger möjlighet att bötfälla nedskräpare hoppas miljöminister Andreas Carlgren att han och andra ska slippa mötas av skrämmande mängder sopor i sommar.

Böter för småskräp i sommar

I veckan lämnade regeringen över sin proposition om en ny straffbestämmelse i miljöbalken som kan ge penningböter för så kallade nedskräpningsförseelser. Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli i år. Miljöminister Andreas Carlgren tycker att det idag är för krångligt att ställa nedskräpare till svars och att lagen öppnar för att utfärda ordningsbot direkt på plats. I propositionen föreslås att böter ska kunna bestämmas till lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor och som gemensamt straff för flera brott högst 10 000 kronor.

– Avsikten är inte i första hand att folk ska betala böter, utan att de ska sluta att skräpa ned. Den som vandrat en sommarmorgon vid populära parker och grönområden kan mötas av skrämmande mängder skräp i form av mat- och dryckesförpackningar, engångsgrillar etcetera.

Redan idag är nedskräpning straffbart enligt miljöbalken. Det nya förslaget innebär att den nuvarande straffskalan från böter till fängelse i ett år utökas till penningböter för nedskräpning i begränsad omfattning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.