Bort med giftet!

Mycket av de vardagsvaror vi har omkring oss är proppade med giftiga ämnen. Kemikalieinspektionen presenterar därför en ny strategi för minskad kemikalieanvändning.

Bort med giftet!

Utöver lagkrav innehåller strategin förslag som kan få fler företag att höja ambitionen i kemikaliearbetet. Det handlar dels om att få konsumenterna att tänka annorlunda och ställa högre krav, men också om att stödja små och medelstora företag i deras arbete med att byta ut farliga ämnen i sina varor.

– Människor ska inte utsättas för farliga ämnen i varor. Därför behövs strängare regler, säger Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Användningen av kemikalier ökar globalt och vi förbrukar också fler och fler produkter. Tidigare i år kom en handlingsplan inom KemI för att minska gifter i föremål som kommer barn nära; kläder, skor, inredning och elektronik.

– Det är vardagsvaror som många kommer i kontakt med och vi vet att de kan innehålla farliga ämnen. Alla, även särskilt känsliga grupper som barn och unga, utsätts för dem hela tiden eftersom de finns i våra hem, i skolan och på arbetsplatser. De orsakar dessutom stora mängder avfall vilket ökar risken för att farliga ämnen sprids till miljön, säger Petra Ekblom.

Kemikalieinspektionen hoppas att inte bara myndigheter och beslutsfattare ska fatta ett intresse för det fortsatta arbetet med att minska gifterna produkter.

– Att begränsa riskerna är ingenting vi i Sverige själva klarar av. Varuströmmarna är globala och volymerna ökar hela tiden. Därför ger vi exempel på vad vi anser behöver göras av näringsliv och myndigheter men också på politisk nivå i Sverige, EU och globalt, säger Petra Ekblom på Kemikalieinspektionen.

Åtgärder

Kemikalieinspektionen anser att det som gäller för kemiska produkter ska gälla för varor som innehåller farliga ämnen. Här är några punkter i strategin hämtade direkt från Kemikalieinspektionen:

1. Företagen ska byta ut farliga ämnen – de farligaste ämnena ska inte finnas i nya varor.

KemI ska under hösten analysera hur EU:s lagstiftning kan utvecklas för att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen i konsumentvaror.

2. Information om varors innehåll ska följa med hela vägen från producent till kund och avfallshanterare. KemI föreslår att skärpta informationskrav införs i EU. Sverige deltar också aktivt i ett FN-projekt för att skapa förutsättningar för informationssystem globalt eftersom en stor del av produktionen sker utanför EU.

3. Kunskap ska finnas om kemikalierisker och hur dessa kan hanteras. KemI föreslår att särskilda medel satsas på forskning om risker med kemikalier i varor. Informationsinsatser och seminarier riktade till strategiska målgrupper ska öka kunskapen hos fler aktörer.

4.En effektiv kontroll av att företagen följer reglerna ska finnas. KemI föreslår en ökad samverkan mellan tillsynsmyndigheterna inom EU där alla länder deltar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.