Boom för bilpool

Användandet av bilpooler har ökat kraftigt i Malmö senaste i året. På ett år har antalet företag som anlitar bilpoolen Sunfleet ökat med 100 procent och allt fler Malmöbor avstår från egen bil.

En ökad miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen, men även insikten att egen bil kostar pengar. Något som också spelar in är att det blir allt vanligare att företag övergår från leasade tjänstebilar till en bilpool. I plusskålen ligger enklare administration, resurseffektivare användning och att det billigare för företagen.

Även bostadsbolag har börjat erbjuda bilpool. Ett av dem är fastighetsbolaget Nevsten Fastighets i Malmö, som bygger 34 hyreslägenheter i det nya området Fullriggaren.

– Att erbjuda bilpool till våra kunder är en gynnsam affär för alla inblandade. Vi behöver inte bygga lika många dyra parkeringsplatser, våra kunder behöver inte äga bil eftersom det finns tillgång till bilpool i området och det onödiga bilåkandet minskar när färre äger bil, säger Gunnar Nevsten, vd för bolaget.

Bilpoolen Sunfeet har märkt av en kraftig ökning av antalet bilpooler det senaste året och uppger att det enbart under februari månad genomfördes 1 000 resor via någon av Sunfleets 43 poolplatser i Malmö.

– Vi upplever en enorm expansion i Malmö just nu. Prognosen är att öppna ytterligare tio till tolv pooler innan sommaren, säger Olof Holmgren, ansvarig för Sunfleet i södra Sverige.

Ökningen i siffror (februari 2011 inom parantes)

Antal bilpooler: 43 (14)

Antal resor i månaden: 1034 (630)

Antal bilar: 72 (34)

Prognos nya bilpooler kommande kvartal: 5-10

Antal företagskunder: ca 50 (25)

Källa: Sunfleet

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.