Boliden planerar Sveriges största koppargruva – hotar 5000 hektar natur

Avfall Sveriges största dagbrott i Laver, Norrbotten kan bli verklighet. Om så, kommer 5000 hektar värdefull natur förstöras och två skyddsvärda sjöar bli täckta av giftigt gruvavfall.

Boliden planerar Sveriges största koppargruva – hotar 5000 hektar natur
Shutterstock

Boliden är gruvföretaget som vill starta den stora koppargruvan Laver, väster om Älvsbyn, och endast några kilometer från Piteälven, som är en av våra fyra skyddade nationalälvar. Det rapporterar Naturskyddsföreningen.

Både älven och flera av områdets sjöar och vattendrag är även klassade som Natura 2000. Området rymmer också Semijaur Njargs samebys vinterbetesmarker som har avgörande betydelse för att den traditionella renskötseln ska kunna fortleva.

Gruvjätten Boliden har nu planer på att starta koppargruvan, som i sin tur kan innebära att en hel dalgång med skyddsvärda sjöar utplånas och det giftiga avfallet från gruvan kan resa sig 100 meter över dagens marknivå.

Regeringen ska ta beslut

Bergsstaten som har i uppdrag att besluta om utvinning av mineraler och prospektering, menar att Boliden saknar underlag för hur gruvan kan komma att påverka närområdena.

Gruvans framtid vilar nu på regeringen, då både länsstyrelsen och Bergsstaten sagt nej till planerna. Sedan januari 2017 ligger nu Bolidens överklagan på regeringens bord.

800 arseniksjuka kräver Boliden på skadestånd

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.